• Pääkirjoitukset

  • Hyvää joulua suomalaiselle työlle

   Jo muutamana vuonna on joulukuun alussa järjestetty Osta työtä Suomeen -kampanja, muistuttamaan kuluttajia kotimaisen työn tärkeydestä ja kulutusvalintojen vaikutuksesta työpaikkoihin. Tänä vuonna Osta työtä Suomeen -päivää vietetään 7. joulukuuta, oivallisesti lahjasesongin aikaan.
   Kampanjan ydinsanoma on, että jos kaikki suomalaiset laittaisivat kympin kuussa enemmän kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin, maahan syntyisi vuosittain 10 000 uutta työpaikkaa.

   Työelämä 2020 -hankkeen teettämään Luottamuskyselyyn vastanneista 74 prosenttia uskoo, että suomalaisuus lisää yrityksen luotettavuutta. Suomalaisuuden nähdään merkitsevän tuotteiden, palveluiden ja yritysten luotettavuutta.

   Lue lisää

 

 • Lehden jutut

  • Kevyin mielin joulupöytään

   Laihduttajankaan ei tarvitse kieltäy- tyä jouluherkuis- ta, mutta runsaan ruokatarjonnan kohdalla voi tehdä valintoja. Jos joulusyömiset ja -juomiset aloittaa jo pikkujoulukauden alussa, vuoden vaihteeseen mennessä ehtii kiloja kertyä. Herkuttelu on vain yksi joulun nautinnoista ja makuaisti vain yksi viidestä aistista.

   Lue lisää

  • Kunkku on komea

   Joulun alla tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Tampereen keskustassa palveleva K-Supermarket Kuninkaankulma uudistui. Kauppiaaksi tuli tuolloin Mikko Salmia. Kunkku on hänen 13-vuotisen kauppiasuransa neljäs ja suurin kauppa. Kaupan ovi on käynyt tiheästi, erityisesti tämä vuosi on ollut selkeää liikevaihdon kasvua.

   Lue lisää

  • Kiertotalouden hankkeille avustusta: hakuaikaa pidennettiin Nokialla

   Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalue palkittiin 10 000 euron palkinnolla Sitran valtakunnallisessa Kuntien kiertotalouden kiinnostavimmat teot –kilpailussa huhtikuussa. Nokian kaupunki aikoo käyttää palkinnon nokialaisten kiertotaloushankkeiden avustamiseen.

   Lue lisää

  • Vanhan liiton timpureita ja monipuolinen palvelu

   Erityisesti julkisivuremonteistaan sekä Pihla-tuotemerkin ikkunoista ja ovista tunnettu Moision Rakennuspalvelu on työskennellyt pitkin Pirkanmaata jo 17 vuotta. Pitkän linjan kirvesmiessukuun kuuluvat isä ja poika, Ismo ja Aki Ojanen, edustavat perinteistä timpurintaitoa ja arvostavat saavuttamaansa mainetta luotettavana tekijänä.

   Lue lisää

 

 • Nettijatkot

  • Uusia laineita uimahalliriidan kuohuissa

   Potkut ja riitely uimahalliyhtiössä on kielenkantoja kovasti irrottanut aihe Kangasalla. Kohua ovat tuoreimmin käyneet kommentoimaan sekä kaupunginjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja että erotettu toimitusjohtaja itse.

   Toimitusjohtaja Paula Liinamaa sai kesällä potkut uimahalliyhtiöstä, esitettyyn luottamuspulaan pohjautuen. Moni taho on kuitenkin todistanut, että Liinamaa on ollut paitsi pidetty, myös etevä johtaja.
   Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen ja Kangasalan Uimahalli Oy:n hallitusta johtava Heikki Salmela kiistävät muutamia keskustelun lomassa esitettyjä väittämiä. Toimitusjohtajan luottamuksen menettämiselle on heidän lausuntonsa mukaan ollut useita perusteita.

   Adresssiin, jossa esitettiin Paula Liinamaan erottamisen kumoamista, kerättiin noin 250 nimeä, ja se luovutettiin 10.9. kokoontuneelle Kangasalan kaupunginvaltuustolle.

   Lue lisää

  • Valtuustoaloite: Kangasalan uimahallin osakeyhtiömuoto

   “Suomessa on kaikkiaan noin 200 uimahallia, jotka ovat joko kunnallisessa omistuksessa, varuskunnissa tai urheiluopistoissa. Kunnalliset uimahallit ovat joko kuntien suorassa omistuksessa tai yhtiöitettynä omaksi halliyhtiökseen.

   Osakeyhtiömuoto on kunnallisten palvelujen tuottamisessa yleistynyt, mutta selvityksiä sen onnistumisesta tai edes tarpeellisuudesta ei ole (vrt. Mikko Paajanen: Riskienhallintaprosessi – Case Kangasalan Uimahalli. Laurea 2017). Lähes poikkeuksetta uimahallit toimivat markkinoilla, jossa ei vallitse vapaata kilpailua. Uimahallien ei odoteta tuottavan liiketaloudellista voittoa, vaan ne nähdään väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävinä laitoksina. Halleihin sijoitettujen varojen oletetaan palautuvan pienenevinä kuluina sosiaali- ja terveystoimessa sekä säästävän ihmishenkiä uimataidon parantumisen myötä. Siksi uimahallien lippujen hintoja subventoidaan voimakkaasti kuntien veronmaksajien varoin.

   Lue lisää

  • Huumausainerikosvalvontatuloksia Pirkanmaalla

   07.09.2018

   Sisä-Suomen poliisi on vuoden alussa asettanut yhdeksi toiminnan painopisteeksi huumausainerikollisuuden paljastamisen kenttävalvonnassa. Saadut tulokset osoittavat, että huumausaineita liikkuu todella paljon ja niiden saatavuus on helppoa.

   Kokaiinin, amfetamiinin, marihuanan ja huumaavien lääkkeiden käyttö on yleistä. Erityisen vaarallisia huumeista kokaiini nousee räikeästi esille. Takavarikoiden perusteella viime vuonna vastaavana aikana ( 1.1 -2.9) oli tavattu kokaiinia yhdeksän kertaa, kun tänä vuonna luku on 167. Amfetamiinin osalta kehitys on ollut suurin piirtein samalla tasolla, nousua on 102 tapausta. Marihuanaa on takavarikoitu lähes 600 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja erilaisten huumausaineiden ja huumaavien aineiden esinetakavarikot ovat nousseet yli 7600:lla. Pirkanmaalla vain Kihniössä ei ole tehty huumausaineisiin liittyviä takavarikoita vuonna 2018.

  • Yritysvastaisuutta on ilmassa

   Mielestäni yhteiskunnallinen ilmapiiri on Suomessa lähes hiipien muuttunut yrittäjä- ja yritysvastaiseksi. Tälläkin viikolla on eduskunnassakin löytynyt useita esimerkkejä tästä taudista. Sana yksityistäminen on muuttunut kirosanaksi, jopa silloin, kun ei ole kyse yksityistämisestä. Viikolla yksi kollega haukkui yrityksiä jopa ahneuden perikuvaksi.

   Lue lisää