• Pääkirjoitukset

  • Lähdetään pihalle!

   Kaikki ahkerat pihanlaittajat tunnistavat sen malttamattoman viherkaipuun, joka valtaa ihmisen silloin, kun puutarha ei ole vielä täysin hereillä, mutta olisi kiva jo saada sormet multaan.

   Kasvukauden ja muidenkin mukavien asioiden odottaminen kuuluu puutarhaharrastuksen anteihin. Puutarhanhoito ei useinkaan ole sitä, että pihasta tehdään kerralla valmis ja sitten sitä vain katsellaan tyytyväisenä: parasta pihassa on juuri se keskeneräisyys ja tekemisen tarve. Puutarha kasvattaa kärsivällisyyttä, kun toivotut tulokset antavat odottaa itseään joskus useita vuosia.

   Lue lisää

 

 • Lehden jutut

  • Terveyden asiantuntijat palvelevat apteekissa

   Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu ja osaava henkilökunta ovat Koilliskeskuksen Citymarketissa sijaitsevan Linnainmaan apteekin tärkeä voimavara.

   Lue lisää

  • Pidä huolta kaivovedestä

   Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Samalla siihen saattaa liueta maasta erilaisia ainesosia. Sen laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina.

   Lue lisää

  • Kangasalan Piha ja lava kuljettaa puhtaammin

   Muun muassa vaihtolavakuljetusta, lavavuokrausta ja pienimuotoista maanrakennusta tekevä Kangasalan Piha ja lava Oy on siirtynyt tämän kevään aikana käyttämään Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Tämä 100-prosenttisesti jätteistä ja teollisuudessa syntyvistä tähteistä valmistettava suomalainen innovaatio synnyttää elinkaarensa aikana 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin perinteiset fossiiliset dieselit.

   Lue lisää

  • Monipuolinen yritys palvelee asiakaslähtöisesti

   Tamperelainen PKMK Palvelut Oy hallitsee monet taidot. Nuori, energinen yritys on erikoistunut puiden kaatoon ja korkean paikan työskentelyyn, mutta repertuaari kattaa laajalti myös kiinteistönhuoltoon, viherrakentamiseen ja huoneistoremontointiin liittyviä töitä. PKMK muun muassa huoltaa kattoja ja poistaa lumia, puhdistaa rännejä ja pesee ikkunoita; tekee ulkomaalausta, laatoituksia ja laminaattien asennusta.

   Lue lisää

 

 • Nettijatkot

  • Henkilöauton muuttaminen pakettiautoksi – säästät veroissa ja vakuutusmaksuissa

   Diesel-veron suuruus määräytyy ajoneuvon kokonaismassan perusteella. Pakettiautossa se on vain kuudesosa siitä mitä henkilöautoissa.

   Vuosittaisen ajoneuvoveron perusosaan (perusvero) muutoksella ei sen sijaan ole vaikutusta, koska se määräytyy kokonaismassan tai hiilidioksidipäästöjen perusteella. 
   Muutos on mahdollinen, jos ajoneuvon korityypiksi on määritelty farmari tai monikäyttöajoneuvo. 
    Takapenkit poistetaan estetään niiden käyttö laittamalla peitelevyt kiinnityskohtien päälle. Ohjeet kannattaa kysyä omalta katsastusasemalta. Operaatio ei vie kuin tunnin pari, automerkistä riippuen. Sen jälkeen muutos katsastus katsastusasemalla ja varmistus Trafiin, jotta verotus muuttuu.

   Lue lisää

  • Uusia laineita uimahalliriidan kuohuissa

   Potkut ja riitely uimahalliyhtiössä on kielenkantoja kovasti irrottanut aihe Kangasalla. Kohua ovat tuoreimmin käyneet kommentoimaan sekä kaupunginjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja että erotettu toimitusjohtaja itse.

   Toimitusjohtaja Paula Liinamaa sai kesällä potkut uimahalliyhtiöstä, esitettyyn luottamuspulaan pohjautuen. Moni taho on kuitenkin todistanut, että Liinamaa on ollut paitsi pidetty, myös etevä johtaja.
   Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen ja Kangasalan Uimahalli Oy:n hallitusta johtava Heikki Salmela kiistävät muutamia keskustelun lomassa esitettyjä väittämiä. Toimitusjohtajan luottamuksen menettämiselle on heidän lausuntonsa mukaan ollut useita perusteita.

   Adresssiin, jossa esitettiin Paula Liinamaan erottamisen kumoamista, kerättiin noin 250 nimeä, ja se luovutettiin 10.9. kokoontuneelle Kangasalan kaupunginvaltuustolle.

   Lue lisää

  • Valtuustoaloite: Kangasalan uimahallin osakeyhtiömuoto

   “Suomessa on kaikkiaan noin 200 uimahallia, jotka ovat joko kunnallisessa omistuksessa, varuskunnissa tai urheiluopistoissa. Kunnalliset uimahallit ovat joko kuntien suorassa omistuksessa tai yhtiöitettynä omaksi halliyhtiökseen.

   Osakeyhtiömuoto on kunnallisten palvelujen tuottamisessa yleistynyt, mutta selvityksiä sen onnistumisesta tai edes tarpeellisuudesta ei ole (vrt. Mikko Paajanen: Riskienhallintaprosessi – Case Kangasalan Uimahalli. Laurea 2017). Lähes poikkeuksetta uimahallit toimivat markkinoilla, jossa ei vallitse vapaata kilpailua. Uimahallien ei odoteta tuottavan liiketaloudellista voittoa, vaan ne nähdään väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävinä laitoksina. Halleihin sijoitettujen varojen oletetaan palautuvan pienenevinä kuluina sosiaali- ja terveystoimessa sekä säästävän ihmishenkiä uimataidon parantumisen myötä. Siksi uimahallien lippujen hintoja subventoidaan voimakkaasti kuntien veronmaksajien varoin.

   Lue lisää

  • Huumausainerikosvalvontatuloksia Pirkanmaalla

   07.09.2018

   Sisä-Suomen poliisi on vuoden alussa asettanut yhdeksi toiminnan painopisteeksi huumausainerikollisuuden paljastamisen kenttävalvonnassa. Saadut tulokset osoittavat, että huumausaineita liikkuu todella paljon ja niiden saatavuus on helppoa.

   Kokaiinin, amfetamiinin, marihuanan ja huumaavien lääkkeiden käyttö on yleistä. Erityisen vaarallisia huumeista kokaiini nousee räikeästi esille. Takavarikoiden perusteella viime vuonna vastaavana aikana ( 1.1 -2.9) oli tavattu kokaiinia yhdeksän kertaa, kun tänä vuonna luku on 167. Amfetamiinin osalta kehitys on ollut suurin piirtein samalla tasolla, nousua on 102 tapausta. Marihuanaa on takavarikoitu lähes 600 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja erilaisten huumausaineiden ja huumaavien aineiden esinetakavarikot ovat nousseet yli 7600:lla. Pirkanmaalla vain Kihniössä ei ole tehty huumausaineisiin liittyviä takavarikoita vuonna 2018.