Miten olen hoitanut terveyttäni? Olen havainnut, että monet terveysongelmat ovat toisinaan omien tottumusten, väärien toimintamallien tai jopa ajatusten konkreettinen tulos. Jos sairastumme, olemme laiminlyöneet jotain noista osa-alueista.

Itse olen selvinnyt jo tulehtuneesta umpisuolesta, sappikivistä, sikainfluenssarokotteen haittavaikutuksista ja muutamista henkisistä menetyksistä ihmissuhteissani. Selvitymisestä saan kiittää länsimaista lääketiedettä, ystäviäni ja erilaisia vaihtoehtohoitojakin. Apua olen saanut silloinkin, kun länsimainen pilleri-fysioteraopia-puukko -linja ei ole auttanut. Mainitsisin erimerkkinä vanhan ajan verikuppauksen sekä jäsenkorjauksen, jonka kautta lonkkani virheasennon korjauksella sain muun muassa yläselän vaivat loppumaan.

Olen havainnut, että ruokakin voi olla joko lääke tai sairastuttaja. Nykyisiä virallisia ruokaohjeita pidän joiltain osin terveyden ylläpitoon jopa haitallisina. On syytä kunnioittaa kaikkia eri hoitomuotoja, sillä monesti niissä on viisauksia, joita ei äkkiseltään tule ajatelleeksi.

Aina kun joku taho omia totuutta vain itselleen, kuten nykymediamme ovat tekemässä, tai kun jonkun asian kritisointi asetetaan lähes rangaistavaksi, kuten nyky EU:ssa tapahtuu – on syytä alkaa epäillä tuon asian todellisia motiiveja. On mietittävä, kuka aikoo henkisestä inkvisitioinnista hyötyään hakea.

Henkinenkin hyvinvointimme on vaarassa, sillä nykyinen somettamistapa koukuttaa ihmisiä. Se luo nopean nautinnonhalun yhteiskuntaa, jossa pitkäaikaiset ihmissuhteet ja läsnäolo läheisten kanssa jää pikaruokamaisen yhteydenpidon jalkoihin. Yhteisöllisyys, joka meillä on päässyt osittain unohtumaan, on asia, johon tulisi yhteiskunnassa panostaa.

Eri tahojen vastakkainasettelun lisääminen on kansakunnan surma, ja tätä kehityskulkua on ruokittu nykyisin aivan liikaa. Henkinen hyvinvointi on erityisen tärkeää Suomessa, koska olemme pieni ja hitaasti lisääntyvä kansakunta suurien haasteiden edessä.

Uskon, että henkisellä hyvinvoinnilla on selkeästi joko parantava tai sairastuttava vaikutus. Henkinen hyvinvointi näkyy yksilön ja kansakunnan terveytenä, sillä aivan ensimmäiseksi meillä on aina ajatus ja sen jälkeen vasta teko. Kokonaisvaltainen terveys vaatii aitoa puhdasta ruokaa, nykyisin vähän lisäravinteitakin, hyviä tekoja ja hyviä ajatuksia, itsestä ja muista.

Tapio Metsoila