Terveys on monen tekijän summa. Terveys ei myöskään tarkoita pelkästään sairauden puuttumista. Terveys ja hyvinvointi ovat usein hyvin henkilökohtaisia kokemuksia, eikä aina virallisin, yhteisin mittarein mitattavissa. Se on myös asia, joka meitä kaikkia maapallon ihmisiä yhdistää: me kaikki tarvitsemme terveyttä, eikä sen ylläpysyminen ole automaattista, eikä sitä voi koskaan olla meillä liikaa.

Olen havainnut, että terveyden ylläpitämisessä on tärkeää valita tarkasti se, mitä suuhunsa laittaa, ja sen jälkeen elää positiivisella mielellä välttäen aineita, jotka tunnetaan haitallisina.
Kun terveys alkaa olla uhattuna, perinteisessä länsimaalaisessa lääketieteessä diagnoosi painottuu lähinnä fyysisten oireiden tarkkailuun. On syytä muistaa, että mielellämme on vahvat voimat ja jo pelkkä placebovaikutus voi parantaa ihmisiä. Hyvä lääkäri hyödyntää sitä työssään muun muassa keskustelutaidolla, empaattisella käytöksellä ja luottamusta herättävällä esiintymisellään.

Esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä tällaiselle ihmisen kokonaisuutena huomioimiselle on vieläkin vankemmat perinteet. Tätä taustaa vasten katsottuna ei sovi täysin sivuuttaa sellaisia asioita kuin vaikkapa käsillä parantaminen, sillä sekin voi olla toimiva tapa joillekin.

Länsimaisen lääketieteen, joka on monien sairauksien hoidossa ylivertainen, rinnalla pitäisi voida hyödyntää myös hyvinvointihoitoja ihmisten tarpeiden mukaan, mikäli ne eivät ole vaaraksi terveydelle. Itse tunnen monta ruokavaliohoidolla parantunutta. Vastaavasti tiedän monia, jotka ovat sairastuneet rokotteen jälkeen joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi.

Länsimaisen lääketieteen hoitovirheisiin kuolee vuodessa 700- 1700 ihmistä maassamme. THL arvioi hoitovirheistä yhteiskunnalle vuodessa koituvan laskun miljardiksi euroksi. Tästä sairaalakuluja on noin 400 miljoonaa euroa. Hoitovirhekustannukset ovat terveydenhuollon kustannuksista noin neljä prosenttia.

Osasyyllinen moneen elintason kohoamisen myötä ilmestyneeseen sairauteen on teollinen ruoanvalmistus, jossa suositaan pitkän hyllyiän varmistavia margariineja, lisäaineita ja palmuöljyä tai rypsiöljyä. Myös kasvinsuojeluaineet, varsinkin glyfosaatti muodostuu ongelmaksi, sillä sen jäämiä on löydetty ihmisten virtsasta. Hiljattain tiedotettiin, että rotilla tehdyn tutkimuksen valossa glyfosaatti vaikuttaisi suolistobakteereihin ja lisääntymisterveyteen.

Terveytemme ei parane pakottamalla kaikkia yhteen ja samaan muottiin ja totuuteen. Jokaisella pitää olla oikeus valita. Nythän sitä ei ole kouluruokailussa edes lapsillamme rasvojensa suhteen. Rikkautta on monipuolisuus ja erilaiset vaihtoehdot, sekä ruokailussa että fyysisen ja henkisenkin terveyden ylläpidossa.

Vallan keskittymisen vaikutukset ja yhteiskunnan tilan lännessä voisi tiivistää ajatukseen: jos auton omistaja on kyllin yksinkertainen tyyppi, niin annetaan saman firman valmistaa auton polttoaine ja sitten polttoaineesta johtuvan savutuksen estävä lisälaite pakoputken päähän. Ja bisnes voi hyvin, iankaikkisesti aamen.

 

Tapio Metsoila