Pirkanmaan väestörakenne säilyy elinvoimaisena tulevina vuosikymmeninä, osoittaa Tilastokeskuksen väestöennuste. Pirkanmaan väkiluku lisääntyy maassa toiseksi eniten heti pääkaupunkialueen jälkeen.

Maakunnassa on vain viisi kuntaa, joissa syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa: Tampere, Ylöjärvi, Lempäälä, Pirkkala ja Kangasala.

Pirkanmaan väestöllinen kasvu perustuu pitkälti kotimaan muuttovoittoon ja houkuttelevuuteen. Muuttovoitto pitää maakunnan pään pinnan yläpuolella nyt ja trendiennusteen mukaan tulevaisuudessakin.

Pirkanmaan kuntien ennustenäkymät mukailevat valtakunnallisia kehityskulkuja. Positiivisimmat odotukset ovat keskuskaupunki Tampereella sekä tiivistyvien nauhataajamien lähikunnissa Lempäälässä ja Kangasalla.

Pirkanmaalla tulevaisuuden näkymät ovat kaiken kaikkiaan optimistiset, ja maakunnan kokonaisuus kestää vertailun. Alue on harvoja kasvajia maassamme.

Valtiovarainministeriön tuoreessa katsauksessa varoitellaan, että maan talous on kulkemassa kohti vaisumpia aikoja. Suomen talous kasvaa enää vain yhden prosentin verran vuonna 2020. Maailmantalous elpyy vuodesta 2020 lähtien, mutta toipuminen tulee olemaan hyvin hidasta.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat ansiotason nousun ja korkeana pysyttelevän työllisyyden vuoksi. Yksityisten investointien kasvu kuitenkin vähenee. Erityisesti vähenevät asuinrakennusinvestoinnit.

Työllisten määrä kasvaa talouskatsauksen mukaan puoli prosenttia vuonna 2020. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen kasvu heikentävät työllisyyden kasvua. Samalla työttömien määrä vähenee ja työttömyysaste laskee 6,5 prosenttiin.

Kovinakaan aikoina ei toiveikkuuttaan kannata kuitenkaan menettää, sillä pieni annos tervettä optimismia johtaa hyvään, niin henkilö- kuin kansantaloudenkin tasolla. Eli varaudu pahimpaan mutta toivo parasta.