Suomalaisen Työn Liiton teettämästä kotia käsittelevästä tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa suomalaisista pitää kotia turvapaikkana, jossa voi rentoutua ja olla oma itsensä. Vain neljä prosenttia suomalaisista pitää kotia paikkana, jossa käy vain piipahtamassa ja nukkumassa.

Tutkimuksen mukaan erityisesti nuoret arvostavat kotia paikkana, jossa voi rauhoittua. 18–22-vuotiaista suomalaisista peräti 59 prosenttia pitää kotia nimenomaan rauhoittumispaikkana. Yli 56-vuotiaista tätä mieltä on vain 38 prosenttia. Iäkkäämpien suomalaisten vastauksissa koti korostui paikkana, jossa vietetään aikaa läheisten ja rakkaiden kanssa.
Kodin hankintoja tehtäessä tärkeimmät kriteerit ovat laatu ja hinta. 75 prosenttia suomalaisista pitää laatua tärkeänä kriteerinä kodin hankintoja tehdessään ja hintaa 69 prosenttia.

11
Kuva: Ikea