Perinteinen Anna lapselle raitis joulu -kampanja muistuttaa taas kaikkia aikuisia päihteettömän läsnäolon tärkeydestä. Lliian monen lapsen juhlatunnelma kärsii aikuisen humalan vuoksi. Paras lahja lapselle on iloinen yhdessäolo turvallisten aikuisten seurassa.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja muistuttaa päihteiden käytön seurauksista sekä vanhempien vastuusta lapsen turvallisen ja terveellisen joulun takaamisessa. Valtakunnallisen kampanjan järjestäjät vetoavat kaikkiin aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa turvallista ja vastuullista seuraa.
Vanhempien alkoholinkäyttö vaikeuttaa lasten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Suomessa noin 70 000 lasta kärsii molempien tai jommankumman vanhempansa päihdeongelmasta. Alkoholilakiuudistuksen prosenttirajan korotuksen myötä alkoholin aiheuttamien haittojen pelätään kasvavan. Perheiden päihdehaittojen vuoksi lapset ovat ensimmäisiä, joihin haitat kohdistuvat.
Lasinen lapsuus -sivustolla lanseeratun #OleLuottoaikuinen -kampanjan taustalla on kyselytutkimus, jossa selvitettiin erilaisten suojaavien tekijöiden toteutumista niiden henkilöiden elämässä, joille kodin aikuisten alkoholinkäyttö oli aiheuttanut haittoja. Noin kolmannes haittoja kokeneista kertoi, ettei heidän elämästään löytynyt myönteistä ilmapiiriä synnyttävää turvallista aikuista, perheenjäsenten välistä lämpöä tai myönteisiä kokemuksia tarjoavia harrastuksia. Jo yksikin turvallinen aikuinen voi pienilläkin teoilla tukea vaikeissa kasvuoloissa elävää lasta tai nuorta.

 19