Kansalaisaloite.fi -palvelussa on jälleen mielenkiintoisia aloitteita, joilla kansalainen voi yrittää vaikuttaa päätöksentekijöihimme. Kun yli 50 000 kansalaista allekirjoittaa aloitteen kuuden kuukauden ajanjaksona, on se käsiteltävä eduskunnassa. Tällä hetkellä suosituin aloite on YK:n GCM maahanmuuttosopimuksen mitätöimisen puolesta. Se keräsi heti kolmen päivän aikana huikeat 13 000 allekirjoitusta. Esittelyn mukaan sopimus rajoittaa Suomen suvereniteettia maahanmuuttoasioissa.

GCM-sopimus ei ole kansallisen edun mukainen eikä sitä ole käsitelty asianmukaisesti Suomen eduskunnassa. Koska eduskunta ei ole varsinaisesti hyväksynyt tai allekirjoittanut tätä sopimusta, eikä kansainvälistä velvoitetta vielä ole, voi eduskunta todeta GCM-prosessin laittomaksi ja mitättömäksi.  
Jälleen kerran on aloite myös lakiasiantuntijoista koostuvan perustuslakituomioistuimen perustamisesta, joka jokaisessa sivistysmaassa pitäisikin olla olemassa.
Perustuslakituomioistuimen tehtäviin kuuluisi perustuslain noudattamisen valvominen ja perustuslain rikkomuksiin puuttuminen. Perustuslakituomioistuimesta saa turvaa tilanteissa, joissa perustuslaissa säädetyt oikeudet eivät ole oikeudellisen käsittelyn jälkeen toteutuneet.
Sivustolta löytyy myös yleishyödyllisten palvelujen monopoliasemaan liittyvä aloite.
- Useilla aloilla on tiettyjä keskeisiä toimintoja, joilla yritysten keskinäinen kilpailuttaminen ei toimi yhden yrityksen monopoliaseman johdosta. Tärkeimpiä näistä on sähkönjakelu.
- Turvataksemme esimerkiksi sähkönjakeluverkoston ylläpidon ja kehittämisen kansalaisille kohtuulliseen hintaan, tulee maamme sähkönjakeluverkosto ostaa takaisin valtiolle, aloitteessa todetaan.
- Vaadimme, että säädetään uusi laki, jolla estetään sellaisen valtion omistuksen myynti, josta voi seurata haittaa kuluttajille ostajan saavuttaman monopoliaseman johdosta ja mahdollistaa jo syntyneiden monopolien takaisinosto valtion omistukseen.