Kts. meppien äänestystuloksia.

Eduskuntamme ja meppimme joutuvat vapaakauppapäätöksissään onneksi edes miettimään hetken sitä, mitä me ajattelemme siitä tiedosta, jota on salaneuvotteluista tihkunut ja median pirstaloitumisen vuoksi somessa on saatavilla.

TTIP-sopimusta on hiottu suljettujen ovien takana piilossa julkisuudelta siitä huolimatta, että TTIP tulee vaikuttamaan radikaalisti kaikkien eurooppalaisten elämään. Jopa sopimuksen valmisteluryhmän kokoonpano on salattu.  Moni mepeistämme halusi salata meiltä tämän kokoonpanon, mikä on uskomatonta etujemme ajamista. Tämä on vastoin kaikkia kansanvallan periaatteita.

 

Tästä huolimatta muutamia salaisia TTIP-asiakirjoja on vuotanut julkisuuteen. Niistä selviää, että sopimus tulisi lisäämään huomattavasti yksityisten suuryritysten vaikutusvaltaa. Yhtiöt saavat TTIP:n astuessa voimaan haastaa valtiot oikeuteen, mitä kutsutaan sijoittajan ja valtion väliseksi riitojenratkaisumenetelmäksi (ISDS). Olisi äärimmäisen vaikeaa kehittää oikeudenmukaista lainsäädäntöä tällaisten riitatilanteiden ratkaisemiseksi. ISDS-menetelmää tultaisiin soveltamaan aina, kun valtiot säätäisivät lakeja, jotka eivät ole suuryritysten mieleen. Osakkeenomistajien valta nousisi suuremmaksi kuin EU-maiden hallitusten, ja yritysjohtajat pääsisivät säätämään lakeja. TTIP-Euroopassa tulee olemaan erittäin hankalaa säätää lakeja, jotka suojelisivat kuluttajien, ympäristön ja työntekijöiden perusoikeuksia, sillä suuryritykset näkevät ne yleensä esteenä liiketoiminnalle. Yhtiöt tulevat käyttämään tilannetta hyväkseen ja vaatimaan entistä vähemmän sääntelyä. On demokratian vastaista, mikäli lobbaajat pääsevät säätämään lakeja.

Euroopan komissio tahtoo lisäksi edistää liittovaltiokehitystä; sen mukaan jäsenvaltioiden päättäjien ei edes tarvitsisi osallistua neuvotteluihin. Kansalaisten ja kansanedustajien valta tulisi vähenemään entisestään. Mikäli TTIP astuu voimaan, sitä on käytännössä mahdotonta kumota. Valtioiden itsemääräysoikeus tuhottaisiin lopullisesti.

Päätösvaltamme tulosta

Näin edunvalvojat äänestivät jenkkiyhtiöiden oikeudesta haastaa oikeuteen valtiomme mikäli TTIP toteutuu. Me hävisimme, jenkkiyhtiöt voittivat. He saavat oikeutensa haastaa valtiot oikeuteen bisneksiensä häirinnästä lakien avulla. Mepit äänestivät näin 225/348. Suomen periferiasta asiasta oli päättämässä 13 meppiä, joten me emme (vaikka he olisivat olleet samaa mieltä, mitä eivät olleet) olisi voineet vaikuttaa koko asiaan pätkän vertaa. Lisäksi mepeistämme kaksi oli poissa tästä tärkeästä äänestyksestä (rkp/keskusta).

 
HUOM: kuvasta saa helposti aivan väärän käsityksen.

Kuvassa vihreällä pohjalla olevat siis puolustivat kansallisvaltioita joutumasta oikeuteen, jos vaikka GMO-tuotteiden merkintäpakko tai hormonilihan merkintäpakko tahi klooripestyjen kananlihojen myyntiä häiritsee joku laki, jossa kerrotaan, että tämä ruoka on tarvinnut hormoneja ja antibiootteja ja GMO-ta kasvaakseen epänormaalin nopeasti lautasellesi. Punaiset olivat yritysten etujen ajajina ja he voittivat äänestyksessä selvästi koko EU:n alueella. Joten tätä, median vaikenemista ja lobbareiden voimaa peilaten -  tervetuloa GMO ja TTIP. Eipä tarvitse kehonrakentajienkaan enää lisähormoneja nautiskella, pihvi päivässä riittänee.

Aiheesta kattavasti infoa:

http://www.attac.fi/uutinen/2013-12-19/kansalaisjarjestot-eun-ja-yhdysvaltain-kauppasopimus-vakava-uhka-demokratialle/

https://ttipinfo.wordpress.com/2014/05/08/ttip-verkoston-ja-attacin-yhteisesti-toimittama-vapaakauppalehti-luettavissa-netissa/

Finanssiala mukaan maksamaan luomaansa velkakuprua?