Uutta hallitusta ollaan muodostamassa Suomeen. Lähtökohtana on 10 miljardin vajeen poistaminen ja talouden tasapainottaminen suorittamalla merkittäviä leikkauksia kaikilla sektoreilla ja supistamalla samalla toimintaa ja elinkeinoelämän toimivuutta. Kaikki kivet on luvattu kääntää. Toistaiseksi en ole havainnut, että olisi puhuttu omaehtoisesta ennaltaehkäisevästä terveyden ylläpidosta yksinkertaisin keinoin. Terveyden ylläpito on hyvin yksinkertaista, kun lähdetään ajatuksesta, että terveys on ihmisen normaali olotila. Suurin osa ihmisistä syntyy terveenä. Hänen velvollisuutensa ja oikeutensa on huolehtia terveydestään. Ihmisellä on sisäsyntyinen terveyttä ylläpitävä ”mekanismi”, joka pitää ihmisen terveenä, ellei ihminen itse tuhoa tätä mekanismia väärillä elämäntavoilla. Terveyden säilyttämisen tärkein tekijä on ihmisen asenne (95 %), seuraavana monipuolinen emäsvoittoinen ja hapetusta(eli härskiintymistä ehkäisevä) ruoka, liikunta luonnossa ja ulkoilmassa, mielekäs työ, riittävä lepo, hyvät sosiaaliset suhteet ja sopiva määrä auringon valoa(ei ole elämää ilman aurinkoa).

Tänä päivänä näyttää kuitenkin siltä, aivan kuin sairaus olisi tavoiteltava olotila. ”Mitä muuta yhteistä meillä on kuin närästys”? Ihmisiä kehotetaan voimallisesti käyttämään lääkkeitä vaikka minkälaisiin sairauksiin tai olemattomiin vaivoihin. Lääketeollisuus jopa palkkaa asiantuntijoita keksimään uusia sairauksia ja niille uusia lääkkeitä, esim. vanhojen miesten kaljupäisyyteen tai naisten PMS- oireisiin jne. Ihmiset saadaan mainostuksen avulla uskomaan, että jokaiseen pikku vaivaan pitää ottaa lääkettä - ”elämä on ihanaa, kun syö B…naa”. Tähän on päädytty, koska sairastavuuteen kannustetaan, mainostamalla kaikkiin mahdollisiin vaivoihin ja sairauksiin lääkkeitä. Harva ihminen ottaa selvää, mitkä ovat lääkkeiden sivu- tai/ja haittavaikutukset. Vielä harvempi tietää, että luonnosta löytyy monia luonnonaineita, jotka auttavat erilaisissa sairauksissa tai vaivoissa aiheuttamatta elimistölle haittaa.

VATT(Valtion taloudellinen suunnittelukeskus)julkaisi vuonna 1989 tilaston/ ennusteen ” Vuotuiset terveyden / sairaudenhoidon vuotuiset menot vv. 1972- 2030. Sen mukaan menot olisivat vuonna 2030 100- 120 mrd. mk eli 17-20 mrd euroa. Tätä VATT piti kansan taloudelle kestämättömänä. Kustannukset kuitenkin ylittivät jo vuonna 2010 kyseisen VATT:n kauhuskenarion- tason eli 20 miljardia euroa. Eli taso ylitettiin 20 vuotta aikaisemmin kuin ennusteessa arvioitiin.

Meillä puhutaan” hyvästä käyvästä sairauden hoidosta”. Miksi meille ei opeteta vauvasta lähtien ” hyvää terveyttä ylläpitävää” elämäntapaa. Olemme kuulemma terve kansa. Todellisuus on aivan muuta.

Esimerkiksi vuonna 2010:

*aikuisista oli ylipainoisia 56 % (N50 %) ja (M 62 %)

*metabolista oireyhtymää (MBO) sairasti 40 % väestöstä eli 2 200 000 ihmistä,

*mielenterveyden ongelmia, masennusta ja epilepsiaa sairasti 650 000 ihmistä

*kolme tai useampi pitkäaikaissairaus samalla kertaa oli 500 000 ihmisellä

*korkea tai kohonnut verenpaine oli 1 000 000 ihmisellä

*reuma, liikunta- ja tukielinsairaus Ja osteoporoosi oli 1 400 000 ihmisellä

*paksu- ja peräsuolen tai/ ja refluksitauti / gastriitti oli 2 000 000 ihmisellä

*allergiat ja astma 550 000 ihmistä

*sydän ja verisuonitaudit 500 000 ihmistä

*aikuisiän diabetes(tyyppi 2) 400 000 ihmistä

*nuoruuden diabetes(tyyppi 1) 40 000 ihmistä

*migreeni 500 000 ihmistä

*dementia ja Alzheimerin tauti 110 000 ihmistä

*Parkinson ja epilepsia 40 000 ihmistä

*syöpäsairaudet 140 000 ihmistä

Lääkkeitä käyttää päivittäin 2 600 000 ihmistä ja antibiootti kuureja vuosittain 3 000 000 ihmistä, terveyskeskuskäyntejä on 2 000 000 vuodessa, ennenaikaisella työttömyyseläkkeellä on 260 000 ja ennen-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä 110 000 ihmistä.

Terveydestä oikean tiedon jakaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Lyhyellä aikavälillä voidaan kansan-terveyttä kohottaa ja merkittäviä säästöjä saavuttaa esimerkiksi siten, että lääkärit eivät saisi määrätä enempää kuin 1- 3 lääkettä samalla kertaa (vuoden aikana) yksittäiselle ihmiselle ja, lääkkeitä joita ei ole tutkittu tieteellisesti puolueettomissa elimissä(onko niitä enää) ei saa määrätä ollenkaan. Tämä ehdotus perustuu siihen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa määrätyistä reseptilääkkeistä on 95 % turhia ja osa toimimattomia tai hyvin haitallisia. USA:ssa vuotuinen säästö olisi 590 miljardia dollaria, kun vain tarpeelliset lääkkeet olisivat käytössä. Tilastojen mukaan USA:ssa kuolee vuosittain yli 300 000 ihmistä väärän tai liikalääkityksen tai väärän hoitotoimenpiteen seurauksena. Asukaslukuun suhteutettuna Suomessa kuollee yli 10 000 ihmistä vastaavista syistä johtuen. Meillä ei näytä vain olevan tästä tilastoja julkisuudessa.

Suomessa on otettava myös lähitulevaisuudessa täydentävät hoidot käyttöön, kuten EU:ssa ja WHO:ssa on kehotettu kansoja tekemään jo vuonna 1990. Sveitsi on hyvä esimerkki kehittyneestä maasta, missä kansan äänestyksellä päätettiin monia vuosia sitten, että ihmiset saavat halutessaan käyttää joko kovan länsimaisen lääketieteen palveluja tai hyväksi havaittuja täydentäviä hoitoja, kuten kiinan lääketiede, Intian lääketiede, homeopatia jne. . Sveitsin valtio korvaa kummatkin hoitomuodot tasapuolisesti. Ranskassa joka kolmas eli 20 000 lääkäriä määrää ensisijaisesti homeopatiaa potilailleen, koska homeopatiasta ei ole todettu olevan mitään haittavaikutuksia potilaille. Ranskassa homeopatian osuus kokonaishoitokuluista on kuitenkin vain alle 0,018 % kokonaisterveydenhoitokuluista. Muuten, miten selittyy se, että esimerkiksi Ranskassa on asukasmäärään suhteutettuna lääkäreitä 2,5 kertaa vähemmän kuin Suomessa. Hoitavatko suomalaiset lääkärit huonosti toimivilla tietokoneohjelmilla hallintoa eivätkä sairaita ihmisiä?

Mainituilla ehdotuksilla saavutetaan useiden miljardien vuotuiset säästöt ja, mikä parasta ihmiset olisivat terveempiä ja voisivat paremmin. Omavastuu omasta terveydestä on terveenä syntyneille ihmisille kansalaisvelvollisuus. Sairaana syntyneistä, lapsista ja heikoista vanhuksista tulee huolehtia ihmiselämää kunnioittaen.

Ystävällisin terveisin

Markku Mutanen Ylöjärvi