Valtiovarainministeri halusi Suomeen hallintarekisteriuudistuksen, jossa sijoittajien nimet olisi piilotettu numeroiden taa.  Viranomaisten mahdollisuus valvoa heidän verotustaan olisi vaikeutunut.  Suomalaiset veronkiertäjät ja rahanpesijät olisivat päässeet samalle viivalle veroparatiiseja hyödyntävien eurooppalaisten kollegojensa kanssa.

Valtiovarainministeri perusteli uudistusta sillä, että elämme globaalissa maailmassa, jossa pääomat liikkuvat vapaasti ja suomalaiset sijoittajat käyttävät ulkomaisia hallintarekistereitä, jonka vuoksi pääomaa virtaa ulos Suomesta. Uudistuksen myötä sijoittajien ei olisi tarvinnut viedä pääomia Suomesta ja siten ne olisivat tuoneet investointeja tänne.  Suomalaisista rekistereistä viranomaisten olisi helpompi, kuin ulkomaisista, valvoa verotusta ja saada verotuloja Suomeen.  Varmistaakseen läpimenon Stubb ohjeisti mediaa uutisoimaan hanketta positiivisesti.

Selkokielellä sanottuna, lailla olisi helpotettu veronkiertoa, jotta sijoitukset pysyisivät Suomessa, jotta viranomaisten olisi helpompi jäljittää veronkiertäjiä ja siten saada pääomia ja verotuloja Suomeen.  Logiikka on kuin Kafkan romaanista. Tähän asti olen kuvitellut, että harmaata taloutta pyritään torjumaan lainsäädännöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Nyt sitä olisi pyritty edistämään. Täytyy myöntää, että uskottavuus kyseisen ajatushautomon päämäärien vilpittömyyteen horjuu entisestään. 

Jos sijoittaja haluaa välttää veroja, käyttääkö hän Suomen hallintarekistereitä, jossa kiinnijäämisen riski on olemassa? Eikö hän vie rahansa mieluummin Luxemburgiin, Sveitsiin tai New Jerseyhin, jossa riskiä ei ole?  Jos hän haluaa toimia rehellisesti, ei hänen tarvitse piilotella nimeäänkään. Toiseksi, kenties osa rehellisistäkin sijoittajista alkaisi kiertää veroja, jos siihen tarjoutuisi tilaisuus. Kolmanneksi, sijoitukset pyritään tekemään sinne missä on kasvua ja kilpailukykyä.  Suomi on Euroopan heikoiten kasvava talous. Viime vuosina sijoittajat ovat karttaneet jopa koko euroaluetta, koska sen kilpailukyky on ollut muita valuutta-alueita huonompi.  Nyt EKP pumppaa markkinoille rahaa saadakseen euron arvoa alemmaksi ja siten kilpailukykyä alueelle.  Suomen osuus tästä elvytyksestä on 700 miljoonaa lisävelkaa kuukaudessa.  Hyöty on meille vähäinen, koska emme juurikaan vie euroalueen ulkopuolelle.  Olemme lähinnä maksajia.  Näillä näkymin elvytysohjelma kestää ainakin ensi vuoden syksyyn.   Muilla pohjoismailla kilpailukyky hoituu itsestään oman valuutan ansiosta.  Hallitus on sanonut kääntävänsä kaikki kivet Suomen talouden saamiseksi nousuun, mutta markka-kivi on kääntämättä.   Käydyt yhteiskuntasopimusneuvottelut osoittavat miten ”helppoa” on tehdä kilpailukykyloikka sisäisen devalvaation avulla.

 

Jouko Miettinen, IPU Turku