Uudet työllisyysluvut ovat erinomaiset. Nykyisen hallituksen aikana työllisiä on tullut lisää 87 000. Työllisyysaste on noussut 71,1 prosenttiin, mikä on paras tulos 27 vuoteen. Hyvin todennäköiseltä vaikuttaa, että hallitus tulee saavuttamaan 72 prosentin tavoitteen, mitä oppositio ja monet tutkijat pitivät kolme vuotta sitten mahdottomana. Talouden ja työllisyyden kasvu on ylittänyt kaikki odotukset.

Parantunut työllisyystilanne näkyy kaikkialla Suomessa, mutta erityisesti Pirkanmaalla. Työttömien määrä väheni Pirkanmaalla vuoden aikana 7694:llä. Avoimien työpaikkojen määrä on puolestaan noussut 34 prosenttia ja tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on 7944 kappaletta. Erityisen hyvin menee Lounais-Pirkanmaalla. Sastamalassa työttömien määrä on vähentynyt 400:lla ja Punkalaitumella työttömyysprosentti on 4,8% mikä on hyvin lähellä täystyöllisyyttä.

Kun työttömyys on suurin syy eriarvoistumiseen, niin tämän hallituksen aikana on saatu todella paljon aikaan. Kun töissä on 87 000 ihmistä enemmän, niin se on parantanut hyvinvointia kymmenissä tuhansissa perheissä.

 

Uudet työpaikat syntyvät lähinnä pk-yrityksiin ja julkiselle sektorille. Tähän ovat syynä ainakin seuraavat asiat:

-          Maailman talous kasvaa ja Suomen päävientimailla menee hyvin.

-          Suomen kustannuskilpailukyky on nyt kunnossa, vienti kasvaa.

-          Yritykset investoivat ja panostavat osaamisen kehittämiseen.

-          Päätoimialat ovat vahvassa iskussa, uusia keihäänkärkialoja on syntynyt ja startup-kulttuuri on vahvaa.

-          Työn tekeminen ja työn teettäminen on tehty kannattavammaksi lakeja muuttamalla (koeaika, takaisinottovelvollisuus, lomalla sairastamisen omavastuu, työttömyysturvan muutokset, pieni-ja keskituloisten tuloveron kevennykset).

-          Positiivinen kierre: Viennin veto tuo rahaa Suomeen, mikä lisää palvelualan työpaikkoja ja antaa mahdollisuuksia uusille yrityksille.

-          Työnvälitys on tehostunut.

-          Työllisyyskokeilun avulla on päästy kiinni työttömyyden kovaan ytimeen, erityisesti Pirkanmaalla.


SAAREN TYÖRYHMÄ: PERUSTUET YHTEEN

Professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmä esittää, että perusturvan minimitason etuudet eli toimeentulotuki, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja asumistuki yhdistetään yhdeksi perusturvatueksi. Näin järjestelmästä tulisi selkeämpi ja kannustavampi. Ideana on se, että Iso-Britannian Universal Creditin tapaan järjestelmämuutos takaisi sen, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan, koska jokainen tehty työtunti lisää tuloja, vaikka tukien määrä väheneekin työtulojen kasvaessa. Samaa ideaa Suomelle esitti hiljattain OECD ja myös Kokoomuksessa valmistellaan johdollani samankaltaista mallia.

Saaren työryhmä kiinnitti ansiokkaasti huomiota myös ylivelkaantumiseen. Ylivelkaantuminen on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Taustalla ovat mm. ylikuluttaminen, kohtuuehtoisten luottojen vähäisyys ja talousneuvonnan saatavuus. Pienituloisella tai köyhällä on suuri riski ylivelkaantua, jos joutuu äkilliseen elämänmuutokseen. Saaren työryhmä esittää, että kuluttajaluottojen korkokatto laajennetaan koskemaan yli 2000 euron suuruisia luottoja ja että sosiaalisten luottojen käyttöä parannetaan

 

Saaren työryhmän ehdotukset löydät täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160706

 

Arto Satonen