Potkut ja riitely uimahalliyhtiössä on kielenkantoja kovasti irrottanut aihe Kangasalla. Kohua ovat tuoreimmin käyneet kommentoimaan sekä kaupunginjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja että erotettu toimitusjohtaja itse.

Toimitusjohtaja Paula Liinamaa sai kesällä potkut uimahalliyhtiöstä, esitettyyn luottamuspulaan pohjautuen. Moni taho on kuitenkin todistanut, että Liinamaa on ollut paitsi pidetty, myös etevä johtaja.
Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen ja Kangasalan Uimahalli Oy:n hallitusta johtava Heikki Salmela kiistävät muutamia keskustelun lomassa esitettyjä väittämiä. Toimitusjohtajan luottamuksen menettämiselle on heidän lausuntonsa mukaan ollut useita perusteita.

Adresssiin, jossa esitettiin Paula Liinamaan erottamisen kumoamista, kerättiin noin 250 nimeä, ja se luovutettiin 10.9. kokoontuneelle Kangasalan kaupunginvaltuustolle.

 

Tyytyväisyysmittaus

Kunnan lausunnossa viitataan Paula Liinamaan teettämään henkilöstön tyytyväisyyskyselyyn ja korostetaan, että Kangasalan Uimahalli Oy:llä ei edes ole vakituista henkilöstöä, ja että toimitusjohtaja on ainoa henkilö yhtiön palveluksessa. Yhtiö ostaa ulkopuolisilta toimijoilta kaikki palvelunsa, joita ovat uimavalvonta, lipunmyynti, kahvilatoiminta, siivous, kirjanpito, kiinteistöhuolto ja tekniset palvelut. Tästä syystä tyytyväisyyskysely kohdistuu muiden työnantajien palveluksessa olevaan henkilöstöön, kunnan kirjeessä todetaan.

- Palveluntuottajilla on sekä vakinaisesti Kuohussa työskenteleviä työntekijöitä, että tuntilaisia ja sijaisia, esimerkiksi opiskelijoita, Paula Liinamaa tähdentää.

        • Olen ainoana työntekijänä käytännössä ollut työntekijän asemassa. Olen joutunut tekemään välillä sellaisia tehtäviä, mitä toimitusjohtajat eivät yleensä tee ja työpäiväni ovat venyneet.

 

Väittely korvauksista

Kangasalan kaupunki nostaa erityisinä epäkohtina esiin kahdelle hallituksen jäsenelle, Pertti Salolle ja Jorma Schukoffille, maksetut korvaukset työsuorituksista Kangasalan Uimahalli Oy:lle.     

- Koska Uimahalli Oy:llä on palveluksessaan vain yksi työntekijä, hallituksen jäsenten erityisosaamista on käytetty hyväksi erilaisissa kehitysprojekteissa, Liinamaa vastaa.

- Hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela on pitänyt erityisesti huolta siitä, että jos hallituksen jäsen osallistuu johonkin muuhun uimahallin palaveriin, hänelle maksetaan siitä kokouspalkkio, mutta ei muuta korvausta. Näin tapahtui viimeksi keväällä 2018 kun hallituksen jäsen Mikko Meurman osallistui uimahallin edustajana työterveysneuvotteluuni.

- Jorma Schukoffille maksettiin kokouspalkkiot niistä palavereista, joihin hän alan asiantuntijana osallistui kun teetimme TAMK:illa laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen.

- Pertti Salolle puolestaan maksettiin kokouspalkkiot uimahallin laattalattioiden korjausmenetelmiä koskevista palavereista. Uimahallissa on satoja neliöitä laatoitettuja lattioita. Salo on ammatiltaan laatoittaja ja arvostettu osaaja alallaan. Hän oli mukana kehittämässä uimahallin pesuhuoneiden lattian ja seinän liitoskohdan korjausratkaisua, koska tämä kohta oli aina mustana liasta. Nyt sinne on asennettu muovilistat ja ongelma on ratkaistu, Paula Liinamaa kertoo.

        • Salo osallistui pyynnöstäni myös kesällä 2017 kahteen uima-altaiden kuntokatselmukseen, kun altaat oli tyhjennetty vedestä. Kartoitimme korjaustarpeet, ja laattojen korjaustyöt teki sitten Teopinn Oy.

 

Kyse on kokouspalkkioista

- Schukoffille ja Salolle ei ole maksettu työpalkkoja kokouspalkkiona. Sellaiseen en missään olosuhteissa ryhtyisi, koska tunnen verolainsäädännön. Korostan vielä, että Schukoff ja Salo eivät ole pyytäneet osallistumisestaan palkkiota, mutta uimahalliyhtiö on maksanut kokouspalkkiot yrityksen käytännön mukaisesti, Paula Liinamaa vetoaa. - Kokouspalkkio on ollut 150 euroa ja palavereita on ollut neljän vuoden hallituskaudella muutamia.

Myös Heikki Salmelalle on maksettu kokouspalkkiot osallistumisesta Uimahalli Oy:n edustajana Herttuan Kiinteistöpalvelun yhtiökokouksiin ja uimahallin laajennuksen työmaakokouksiin.
Aikaisemmin kokouspalkkio maksettiin myös Taru Hangaslammille Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy:n hallituksen kokoussihteerinä toimimisesta. Lisäksi Kangasalan Kiinteistöpalvelulle maksettiin 600 euroa kuussa kokoussihteerin tehtävästä. Kokouksia oli tuolloin noin seitsemän vuodessa. Tästä kokoussihteerikäytännöstä luovuttiin ehdotuksestani pari vuotta sitten kustannusten säästämiseksi ja minä ryhdyin kirjoittamaan pöytäkirjat. Tästä ei minulle maksettu erillistä korvausta, enkä sitä pyytänyt, Paula Liinamaa huomauttaa.

        • Nyt kokoussihteerinä toimii Tero Mäkelä Herttuan Kiinteistöpalvelusta ja kustannukset ovat noin neljäsosa Tarun kustannuksista.

 

Esteellisyyksiä

Kunnanjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja arvostelevat toimintaa hyvän hallintotavan vastaiseksi, ja siitä on heidän mukaansa aiheutunut muun muassa hallituksen jäsenen riippumattomuuden menettäminen ja esteellisyys toimia hallituksen jäsenenä.

Kangasalan Uimahalli hakee parhaillaan uutta toimitusjohtajaa aiempaa laajempaan tehtävään, jossa painotetaan muun muassa tapahtumatoimintaa, tiivistä yhteistyötä kaupungin vapaa-aika- ja liikunta-palveluiden kanssa.

Yli kahden miljoonan vuosittaisen kävijän käyttämä uimahalli laajentuu parhaillaan ja saa kaverikseen upouuden hotellirakennuksen. Luulisi, tämä olisi hankalin mahdollinen aika erottaa ansiostaan kiitelty toimitusjohtaja, joka on koulutukseltaan rakennusalan diplomi-insinööri, ja olisi lisäksi ollut jäämässä ensi vuonna jo eläkkeelle.