Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Samalla siihen saattaa liueta maasta erilaisia ainesosia. Sen laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina.

Kaivoveden luontaiseen laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi ihmisten toiminta. Esimerkiksi maatalouden myötä veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita.
Jos kaivon vesi maistuu tai haisee kummalliselta, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pitää tehdä vesianalyysi.

Analyysistä tulokset parissa viikossa
Kaivovesi on hyvä analysoida vähintään kolmen vuoden välein. Uuden kaivon veden laatu tulee tutkituttaa aina ennen kaivon käyttöönottoa. Vettä kannattaa juoksuttaa luontoon muutama päivä kaivon valmistumisen jälkeen, jotta rakentamisen aikaiset samentuvat poistuvat vedestä. On suositeltavaa tehdä laaja vesianalyysi 2-4 viikkoa kaivon valmistumisen jälkeen. Kiinteistön oston jälkeen tai jos kaivovettä ei ole yli viiteen vuoteen tutkittu, vesianalyysi kannattaa tehdä heti.
Esimerkiksi Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy toimittaa asiakkaalle vesianalyysissä tarvittavat näytepullot lähimpään Postiin, johon myös valmiit näytepullot palautetaan. Postista näytepullot lähtevät laboratorioon analysoitavaksi. Riippuen siitä, onko kyse pora- vai rengaskaivosta, analyysi valmistuu noin parissa viikossa.
Rengas- ja porakaivoissa tyypillisiä laatuongelmia aiheuttavat yleisimmin rauta ja mangaani. Rengaskaivoissa ongelmana ovat pintavesien mukana tulevat humus ja bakteerit. Porakaivovesien ongelmina ovat arseeni, uraani, radon ja rikkivety.

Kaivo tulee huoltaa säännöllisesti
Muun muassa Pirkanmaan Vedenkäsittelyssä on laaja mallisto vedensuodattimia, joilla koko talouden kaivovesi saadaan puhdistettua haju- ja makuhaitoista ja muista ongelmista. Raudan ja mangaanin poistoon löytyy vedensuodatin sisäänrakennetulla ilmastimella, joka parantaa suodatustehoa ja poistaa rikkivedyn hajun.
Monet kaivoveden laatuongelmat johtuvat siitä, että kaivojen huolto on ollut puutteellista. Niin rengas- kuin porakaivojenkin huolto pitäisi tehdä 5-8 vuoden välein, jotta varsinkaan rengaskaivoihin ei ala vuotaa pintavesiä ja kaivojen kunto pysyy ajantasaisena. Kuntokartoituksen jälkeen selviää, mitä huoltotoimenpiteitä kaivolle tarvitsee tehdä.

11sanko

11vesilasi