Vuoromestari Päivi Mattila Hätäkeskuslaitokselta kertoo, että kesälomakausi tuo selvän piikin hätäilmoitusten määrään. Mitä lämpimämpää on, sitä enemmän hätänumeroon soitetaan. Suuri osa hätätilanteista voitaisiin välttää hyvällä asenteella ja varautumisella.

Hätäpuhelun paikantamiseen kehitetty 112 Suomi -mobiilisovellus on hyvä tapa varautua mahdollisiin hätätilanteisiin.

- 112 Suomi välittää hätäpuhelun soittajan sijaintitiedon automaattisesti hätäkeskukseen nopeuttaen avunsaantia hätätilanteessa.
Päivi Mattila muistuttaa, että 112 Suomi -sovellus on verraton apu hätäpaikannukseen nimenomaan silloin, kun tarkka osoite ei ole tiedossa. Oman sijainnin tietäminen voi olla erityisen vaikeaa silloin, kun ollaan vieraalla paikkakunnalla, mökillä, saaressa, vesillä tai retkeilemässä. Harva osaa kertoa oman lomapaikan tarkkaa osoitetta tai edes kuntaa.

- Hätätilanteessa ei kannata kuitenkaan heittäytyä pelkästään tekniikan varaan. Kun soitat hätäkeskukseen, kerro tapahtumapaikka myös suullisesti. Paras paikannuskeino on aina tarkka osoite, jos sellainen on olemassa.

Älä katkaise puhelua

Mahdollisissa ruuhkatilanteessa ei saa katkaista hätäpuhelua. Puheluihin vastataan soittojärjestyksessä.
Ruuhkatilanteessa soittaja kuulee nauhoitteen, jossa sanotaan: "Älä katkaise puhelua. Olet hätäkeskuksen jonossa".

Tiedustelusoitot eivät kuulu hätänumeroon

Hätäkeskukset vastaanottavat runsaasti erilaisia tiedustelusoittoja, jotka eivät kuulu hätänumeroon, esimerkiksi tiedustellaan avotulen tekoon liittyviä asioita. Juhannuskokon polttamiseen liittyvät kyselyt tulee tehdä alueellisiin pelastuslaitoksiin, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta pelastustoimi.fi.
Kiireettömään avuntarpeeseen on tarjolla erilaisia päivystysnumeroita, kuten Meripelastus, Tienkäyttäjän linja, Myrkytystietokeskus, Kansalaisneuvonta, MLL:n lasten ja nuorten puhelin, Ulkoministeriön päivystysnumero sekä Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin.

Osaatko toimia hätätilanteessa