Pirkanmaan Jätehuolto aloitti kesällä muovinkeräyskokeilun Orivedellä, yhteistyössä Suomen Uusiomuovin kanssa. Tämän valtakunnallisestikin ainutlaatuisen pilottitutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta muovien keräyksen osalta.

Tutkimus toteutetaan Orivedellä keräämällä kotitalouksilta pakkausmuovijätteet ja muut muovijätteet samassa keräysastiassa kiinteistökohtaisesti ja selvittämällä kerätyn materiaalin kierrätykseen liittyviä reunaehtoja.
Vuoden 2020 loppuun asti kestävän kokeilun kohteena ovat kaikki kotitalouksissa syntyvät muovijätteet. Ulkopuolelle jäävät muoviset elektroniikkaa sisältävät jätteet sekä rakennusjäte.
Yhtiö on valinnut pilottiin taajamasta yli 100 kiinteistöä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Alueen pientaloasukkaat voivat osallistua viemällä muovit maksutta Oriveden jäteasemalle.
Kokeilun aikana luodaan eri toimijoiden yhteistyömalli ja toimintatapa muovijätteen keräämiseksi siten, että keräys on asukkaan kannalta selkeää, helppoa ja toimivaa. Toimintamallissa huomioidaan myös keräykseen vaikuttavat muut seikat, kuten kotitalouksissa syntyvän ja kerätyn muovijätteen määrä, kerätyn muovin koostumus, keräyksen ja kuljetuksen mahdolliset erityisvaatimukset sekä kierrätyksen tekniset edellytykset.
Kokeilun aikana arvioidaan myös kierrätystoimijoiden suorituskykyä, mahdollisesti tarvittavan erillislajittelun vaatimuksia ja esikäsittelyn tarvetta sekä välivarastoinnin järjestelyä ja kierrätyslogistiikkaa.

 

12muovit