Kaivoveden laatu kannattaa tarkistaa kolmen vuoden välein. Uuden kaivon vesi tulee tutkituttaa aina ennen käyttöönottoa.

- Yleensä juomavettä aletaan tutkia sillon, kun veden väri, maku tai haju muuttuu. Kaikkia veteen päässeitä vahingollisia aineita ei kuitenkaan ole aistein havaittavissa, muistuttaa Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy:n toimitusjohtaja, tekninen asiantuntija Hannu Haanpää.


- Joskus talon asukkaat ovat itse sopeutuneet juomavetensä epäpuhtauksiin eivätkä niitä enää huomaa, mutta kyläilemään tullut vieras saakin oireita.

Muista huoltaa kaivo
Rengaskaivon kautta tuleva vesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Veden laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina.
Veteen on saattanut liueta humusta, bakteereja, ravinteita ja torjunta-aineita, sekä muita ihmisen toiminnasta aiheutuneita aineita. Vedessä voi olla myös suolistoperäisiä bakteereita, tavallisesti kaivoon joutuneen eläimen raadon tuomia.
- Esimerkiksi ysitietä on suolattu paljon, ja tästä aiheutuu varsinkin porakaivojen vesiin ongelmia, Hannu Haanpää toteaa.
Porakaivonkin vesi voi ajan saatossa muuttua, sekä parempaan että huonompaan suuntaan. Alkuvuosina haittaa aiheuttanut rautasuoni on saattanut vaikka tyrehtyä ja veden laatu muuttunut huonommaksi tai hyvällä tuurilla paremmaksi.
Porakaivoveden ongelmina voi olla sellaisia vakavia terveyshaittoja aiheuttavia epäpuhtauksia, kuten radon, uraani, arseeni ja fluoridi, joita ei voi nähdä, maistaa tai haistaa. Rauta ja mangaani ovat tyypillisiä epäpuhtauksia sekä rengas- että porakaivoissa.
Monet kaivoveden laatuongelmat johtuvat siitä, että kaivojen huolto on ollut puutteellista. Kaikki kaivot pitäisi huoltaa 5-8 vuoden välein, jotta varsinkaan rengaskaivoihin ei ala vuotaa pintavesiä ja jotta kaivot pysyvät kunnossa.
Rengaskaivo tulee tyhjätä ja vaihtaa pohjan hiekat sekä tarkistaa kaivon tiiveys ja kannen kunto. Porakaivon huoltaminen vaatii ammattilaista.

Puolueeton analyysi
Pirkanmaan Vedenkäsittelystä voi tilata vesianalyysissä tarvittavat näytepullot. Vesinäytteet lähetetään laboratorioon analysoitavaksi. Analyysi valmistuu parissa viikossa.
Pora- ja rengaskaivojen laajan vesianalyysin hinta liikkuu kolmensadan euron molemmin puolin. Laaja vesianalyysi on ainoa keino todeta kaivoveden juomakelpoisuus.
Kun kaivovedestä on tehty laaja analyysi, voidaan tarvittaessa asentaa suodatin, joka sijoitetaan painesäiliön jälkeen. Massasuodattimella saadaan puhdistettua koko talouden käyttövesi.
Muun muassa Pirkanmaan Vedenkäsittelyllä on laaja mallisto vedensuodattimia, joilla koko talouden kaivovesi saadaan puhdistettua. Raudan ja mangaanin poistoon löytyy vedensuodatin sisäänrakennetulla ilmastimella, joka parantaa suodatustehoa ja poistaa rikkivedyn hajun.

6Vesianalyysit

- Suomessa on paljon myös hyvää kaivovettä, kertoo Hannu Haanpää.

6Vesianalyysipullot

Vesinäytteiden pullot toimitetaan laboratorioon Postin kautta.