Sisäilman hiukkasia ja kaasuja on tutkittu jo pitkään, mutta nestemäisten epäpuhtauksien tutkiminen on tullut mahdolliseksi vasta Johanna Salon diplomityön (2014) ja Aattelan mittausmenetelmän kehitystyön (2015) myötä.

Nestemäisiä epäpuhtauksia ovat muun muassa homeiden tuottamat toksiinit, mikrobien aineenvaihdunnan tuotteet, materiaalien sisältämät biosidit, pesu- ja puhdistusaineiden tehoaineet sekä liikenteen tuottamat nanohiukkaset. Koska ne ovat sitoutuneena vesimolekyyleihin, on ne kerättävä sisäilman vesihöyrystä.
Aattelan mittausmenetelmällä kerätään näyte suoraan sisäilmasta. Näyte analysoidaan Tampereen yliopiston solututkimus- ja testauslaboratoriossa.

Aina ei tarvitse purkaa

Aina ongelman aiheuttaja ei ole rakenteessa oleva kosteusvaurio, vaan yksinkertaisimmillaan esimerkiksi puhdistusaineiden jäämät pinnoilla ja sisäilmassa. Tällaisten aiheuttajien poissulkeminen on yksinkertaista ja taloudellisesti kannattavaa.
Märkä ja tiivis rakentaminen sekä biosidien käyttö johtavat rakenteissa mikrobitoksisuuden lisääntymiseen. Biosidejä sisältävät puhdistusaineet ovat itsessään haitallisia soluille ja niiden käyttö lisää mikrobitoksisuutta rakennuksessa. Rakentamalla kuivasti luonnon materiaaleilla voidaan luopua biosidien käytöstä. Siivoukseen voidaan valita tuotteita, jotka eivät sisällä biosideja. Näin toimien sisäilman laatu paranee ja terveystilanne kohenee. Määriteltäessä puhdasta sisäilmaa on hyvä tehdä mittaukset koetinsoluilla eikä ihmiskokeilla.
Helsingin yliopiston emeritaprofessori, mikrobiologi Mirja Salkinoja-Salonen on arvioinut, että sisäilman vesihöyrystä kondensoidun veden toksisuuden mittaaminen voi olla yksi tapa arvioida sisäilman terveyshaittoja.
- Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta, jotta saadaan täytettyä niitä aukkoja, joita tällä hetkellä on sisäilmaperäisten sairaustapausten ymmärtämisessä, hän toteaa. Tätä yhteyttä on yritetty selvittää nykyisillä menetelmillä tuloksetta.
Tällä hetkellä Aattelan mittausmenetelmä on ainoa solutoksikologiaan perustuva sisäilman laadun tutkimusmenetelmä.

6living room