Puurakentaminen on ekologista. Maailmanlaajuisten luonnonvarakysymysten merkityksen kasvaessa pyritään puurakentamista entisestään lisäämään myös Suomessa.

Suurimmat kasvumahdollisuudet puurakentamisen saralla löytyvät kerrostalorakentamisessa, julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa sekä lähiötalojen julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.
Puukerrostalohankkeiden määrä Suomessa on jälleen kasvanut viime vuodesta, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys. Suunnitteilla on 7500 uutta puukerrostaloasuntoa. Kärkisijaa puukerrostalohankkeissa pitää Tampere.
Tällä hetkellä Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 63 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren mittakaavan puurakenteisia julkisia rakennuksia.
- Luvut osoittavat, että teollinen puurakentaminen on pääsemässä vauhtiin Suomessa. Viime vuosina Suomeen on perustettu useita puuelementtitehtaita, ja yhä useampi rakennuttaja on alkanut käyttämään puuta kerrostalojen runkomateriaalina, ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino sanoo.

Puun käyttöä edistetään
Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet ovat hiilivarastoja.
Puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet ja alentaa Suomen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä.
Puurakentamisen ohjelma (2016–2021) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma. Se edistää puun käyttöä vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta.

(Lähteet: Ympäristöministeriö ja Puuinfo)

 

9decoration sunshades