Kaikkia metsänhoidon palveluja tarjoava Innofor Finland Oy on Suomen kokenein osaaja avohakkuuttoman talousmetsänhoidon alalla. 
Vuonna 2007 perustetun yrityksen päätoimipaikka on Kangasalla, mutta toiminta ulottuu kautta maan. Innofor Finland palvelee sekä yksityisiä että julkisia yhteisöjä pientiloista tuhansien hehtaarien tiloihin, toteuttaen monipuolista puukaupan palvelua kaikenkokoisille metsänomistajille. 

- Olemme palveleva ja asiakkaan tarpeiden mukaan joustava yritys, ja tarjoamme eritasoisia palvelukokonaisuuksia, toimitusjohtaja Erno Lehto toteaa.
Yritys ostaa puuta ja tekee myös metsäsuunnittelua sekä metsänhoitotöitä. Hyvän pohjan yhteistyölle antaa ilmainen jalometsä-hoitosopimus. Innoforin asiakaslähtöisen metsänhoidon tavoitteena on arvokkaan sahapuun arvostuksen lisääminen sekä metsän virkistysarvon säilyttäminen.

Metsä säilyy metsänä 
- Toimme jatkuvan kasvatuksen konseptin ensimmäisenä Suomeen, kertoo Erno Lehto.
- Näin vastaamme kysyntään avohakkuiden vaihtoehdosta.
Metsänhoito on muuttumassa. Uuden näkemyksen mukaisesti metsästä poistetaan suurimmat puut ja pienet jätetään kasvamaan. 
- Metsän arvokasvu paranee huomattavasti kasvattamalla kuitupuita tukkipuiksi, sen sijaan että kuitupuita harvennettaisiin pois. Uudet menetelmät parantavat metsän tuottoa parhaassa tapauksessa kymmeniä prosentteja. Tukkipuun myyntihinta on kolminkertainen kuitupuuhun verrattuna, ja säästöä tulee myös taimikonistutuksen investoinneista. On kymmeniä tutkimuksia, jotka vahvistavat, että tämä on erittäin hyvä tapa hoitaa metsää, Erno huomauttaa.
- Metsän virkistyskäyttöä ei menetetä, ja lajit metsämarjoista riistaan menestyvät. Maanpinta säilyy eheänä, jolloin hiilidioksidia vapautuu vähemmän kuin teollisessa avohakkuussa.
Avohakkuut tuhoavat maisemaa ja haittaavat tuhansien metsälajien elämää. Tästä syystä muun muassa mustikkaa kasvaa nykyään huomattavasti vähemmän kuin ennen 1950-lukua. Esimerkiksi Saksassa avohakkuu on laajalti kielletty.

Sertifikaatti kertoo vastuusta
Innofor tarjoaa metsänomistajille sekä PEFC-, että nyt myös FSC -sertifiointia. Kansainväliset metsäsertifikaatiot ovat järjestelmiä, joiden merkintä kertoo materiaalin tulevan hyvin hoidetuista metsistä. 
- FSC-ryhmäsertifiointi on helpoin tapa saada sertifioinnin hyödyt omaan metsäänsä. Ryhmän vetäjänä Innofor Finland Oy hakee sertifikaatin ja pitää huolen siihen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, Erno Lehto kertoo. 
Tulevaisuudessa metsiä hoidetaan monin eri tavoin ja eri tavoittein, ja tuotteiden hiilitase lasketaan tarkoin. Puun jalostusaste on noussut painottaen pitkäikäisiä tuotteita. Avohakkuuton metsätalous luo uusia laajoja metsäisiä alueita ilman suojelupakkoa.

 16metsa

 Metsän tuotto ja maiseman säilyminen eivät ole toisensa poissulkevia asioita.

 16ernolehto

Toimitusjohtaja Erno Lehdolla on pitkä kokemus puukaupasta.