Suurin sallittu nopeus ei aina ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus. Jos olosuhteet, liikenneympäristö tai liikennetilanne vaikeuttaa ajamista, on paras vähentää nopeutta.

Yksittäinen kuljettaja voi ajatella, että ”pieni ylinopeus” tai kännykän nopea vilkaisu eivät vaaranna ajon turvallisuutta. Kuitenkin pienetkin virheet lisäävät riskejä ja onnettomuudet syntyvät eri tekijöiden summana. Riskikasaumista kertyy vuosittain yli 200 kuolonkolaria ja tuhansia muita onnettomuuksia. Erilaisia kolareita tapahtuu vuosittain yli 100 000.
Jos kymmenen kilometrin matkalla ajaa 100 km/h, sen sijaan että ajaisi 80 km/h, voittaa aikaa vain puolitoista minuuttia. Kun törmäysnopeus kaksinkertaistuu, ajoneuvon törmäysenergia nelinkertaistuu, Esimerkiksi jos auto törmää nopeudella 50 km/h paikalla pysyvään esteeseen tai samalla nopeudella vastaan tulevaan autoon, 80 kiloa painavan ihmisen aiheuttama ja ihmiseen vaikuttava törmäysvoima on 3 000 kg. Jos törmäys tapahtuu vastaavasti 100 km/h:n nopeudella, törmäysvoima on 12 000 kg.
Menehtymisen todennäköisyys kasvaa jyrkästi, kun törmäysnopeus on yli 60 km/h.
Nopeuden kaksinkertaistuessa jarrutusmatka nelinkertaistuu. Sama toimii käänteisesti: nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan lähes puoleen.
Jos ajat 80 km/h nopeudella kuivalla asfalttitiellä tarvitset pysähtymiseen liki 50 metrin matkan ja noin neljä sekuntia aikaa. Lumisella tiellä tarvitset pysähtymiseen 80 km/h nopeudesta lähes 50 m pitemmän matkan ja aikaa kuluu noin neljä sekuntia enemmän kuin kesäkelillä. Nämä sekunnit voivat olla kohtalokkaita. Voit pysähtyä samassa matkassa kuin kesällä vain jos nopeutesi on enintään 60 km/h.

(Lähde ja kuva: Liikenneturva)

 

 8nopeudet