Saku Leinonen pyörittää Ruovedellä monipuolisuudestaan ja pitkästä historiastaan tunnettua yritystä Kone ja Kuljetus Leinonen Oy. Sen perustivat vuonna 1958 hänen isänsä ja setänsä, Ossi ja Pekka Leinonen. Aluksi nimellä Veljekset Leinonen toiminut yritys sai työmaansa Ruoveden silloisista sahoista.

Saku Leinonen liittyi vahvuuteen vuonna 1990, ja viimeiset 25 vuotta hän on työskennellyt yksityisyrittäjänä. Maanrakennustyöt, maa-ainesten toimitukset, purkutyöt, jätteiden vastaanotto ja energiahakkeen toimitus kuuluvat firman repertuaariin.
- Omakotitalojen pohjien työt, jätevesijärjestelmien kaivuut ja viherrakennus kuuluvat palveluihimme, yrittäjä luettelee. - Yhteistyökumppaneiden kanssa valmistamme myös pihakivetyksiä ja istutamme kunttaa.
Olemme jo vuosien ajan tehneet koko pitäjän alueelle myös katujen talvikunnossapitoa sekä kunnan teillä että viime aikoina myös valtion pääteillä.

Erikoisosaamista vesillä
Saku Leinonen on vuodesta 1994 asti tehnyt vesistökuljetuksia ja maanrakennustötä saarissa, ja niitä on keskimäärin 15 - 20 urakkaa kaudessa. Kaikki tarvittavat maa-ainekset, maansiirtokoneet ja rakennustarvikkeet viedään saarikohteisiin 10 000 kiloa kantavalla proomulla.
- Vesistössä tapahtuva kuljetus ja rakentaminen tuovat meille selkeän kilpailuedun muihin nähden. Pystymme suhteellisen pienillä kustannuksilla ja nopeasti siirtymään vesistöstä toiseen. Proomun kanssa liikun ympäri Suomea, vaikka muu työ keskittyykin lähinnä Pirkanmaalle, yrittäjä toteaa.
- Olen työskennellyt Saimaata ja Päijännettä myöten, mutta merelle en ole lähtenyt. Myökään niin pientä vesistöä ei ole, etteikö pystyttäisi siellä liikkumaan.
Paikallisen teollisuuden jätteiden käsittely on noussut yrityksen merkittäväksi osa-alueeksi. Saku Leinonen lunasti Ruoveden vanhan kaatopaikka-alueen, haki ympäristöluvat jätteiden käsittelylle, ja alkoi ottaa vastaan kaikkea muuta paitsi talousjätettä.
Lähes viiden hehtaarin alueella Kone ja Kuljetus Leinonen muun muassa valmistaa multaa kunnan kuivaamon lietteestä. Purettavaksi hankittujen rakennusten purkujätteet hyödynnetään kenttärakenteisiin sekä energiahakkeen valmistukseen.
- Olemme 80-luvulta asti murskanneet ja toimittaneet energiahaketta suuriinkin lämpölaitoksiin. Yhteistyökumppaneina on Vapo ja eri ympäristökuntia.

Luottavaisesti tulevaisuuteen
- Pidän toimintamme suolana sitä, että meillä on moneen mukautuva henkilöstö. Kaikki tekevät kaikkea.
Yrityksessä on kahdeksan henkeä vakinaisessa työssä, lisäksi useita kausityöntekijöitä sekä paljon alirakoitsijoita. Kaikki työntekijät ovat suomalaisia, ja melkein jokainen heistä on ruovesiläinen.
Yrityksellä on myös osaavaa henkilökuntaa huollon ja korjaamon tehtävissä. Kaluston kunnossapito tehdään omassa korjaamohallissa, ja raskaimpiin korjauksiin saadaan nopeaa apua oman kunnan metallialan yritykseltä.
- Viime talvi oli vähälumisuudesta johtuen heikko, mutta siitä on jollain tavalla selvitty. Tällä hetkellä työllisyystilanne on kohtuullinen, Saku toteaa ja antaa henkilöstölleen tunnustusta ymmärryksestä ja joustavuudesta.
- Hyvät yhteistyökumppanit ja yhteistyö muiden yrittäjien kanssa ovat sellaisia asioita, joita arvostan suuresti. Varsinkin pienellä paikkakunnalla kannattaa mielummin tehdä työtä yhdessä, ei keskenään kilpaillen.
- Ruovedellä asiat hoituvat niin hyvin, että siinä olisi monella kunnalla opiksi otettavaa. Myös oman kunnan pankki on aina tukenut toimintaamme ja rahoitus on järjestynyt tarvittaessa, hän kiittää.
Sakun poika Leevi edustaa jo kolmatta sukupolvea perheyrityksessä. Leevi Leinonen opiskelee maansiirtoalaa ammattikoulussa Nokialla ja on nyt firmassa oppisopimustöissä.

 11miehet

Sisu-auton edessä Leevi Leinonen ja Saku Leinonen.

 11proomu

Proomulla ja pitkällä kokemuksella kuljetetaan työ ja tavarat saarille ja muihin vesistökohteisiin.