Kesäkuun alussa astui voimaan uusi tieliikennelaki, jolla pyritään lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Laki muun muassa toi mukanaan viitisenkymmentä uutta liikennemerkkiä. Uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi.

Uusia liikennemerkkejä ovat esimerkiksi ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. ”Ajokaistojen yhdistyminen” -liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön kahden ajokaistan yhdistyessä. Jatkavalle ajokaistalle siirrytään siis vuorotellen, toiset huomioon ottaen.
Uusien liikennemerkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Liikenteessä tulee näkymään useiden vuosien ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä.

Kansainvälisempään suuntaan
Liikennemerkkien mittoja, värejä ja rakennetta koskevat kansalliset määräykset päivittyvät nyt samanaikaisesti tieliikennelain kanssa. Esimerkiksi suojatiemerkkiä ei jatkossa voi enää valmistaa kaikkein vaatimattomimmin heijastavalla pintakalvolla.
Mallia uudistuviin liikennemerkkeihin on otettu muualta Euroopasta. Esimerkiksi uudet voimakkaammat nuolenkärjet ovat saksalaisen mallin mukaisia, kun taas yksinkertaistetut ihmishahmot ovat lähes identtisiä Tanskan ja Norjan vastaavien merkkien kanssa.

Kiekko ei ole pakollinen
Uudessa tieliikennelaissa mukaan on tuotu myös ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.
Uudistus tuo mukanaan muutoksia myös pysäköintiin. Taajamassa voi kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Pysäköinnin alkamisajan voi kirjoittaa vaikka kynällä paperille.

(Lähde: Liikenneturva ja Traficom)

 13 liikennemerkit