Pihapuun kaatotyöt on syytä antaa aina ammattilaisen käsiin. Taitamaton kaataja voi pahimmillaan aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä ja satojen tuhansien euroja vahingot.

Puun kaataminen vaatii paljon tilaa. Taajamatontilla on usein ahdasta, rakennukset sijaitsevat lähekkäin ja ilmassa voi roikkua johtoja kaatuvan puun reitillä.
Ahtaasta paikasta puu voidaan poistaa karsien ja palastellen nostolavalta päin, tai oikein tiukoissa paikoissa puuhun kiiveten.
Jos häiritsevä puu sijaitsee kunnan maalla, sen poistamista voi ehdottaa kaupungin metsien hoidosta vastaavalle taholle. Puu voi olla lahovikainen, kallellaan rakennukseen päin tai muutoin kasvanut vuosikymmenien mittaan hankalaksi.
Syysmyrskyjä odotellessa voi katsella pihapiirinsä puita kriittisin silmin ja ennakoida, mitkä niistä voisivat olla vaarassa kaatua. Vaaravyöhykkeessä ovat aukkohakkuiden reunoille jääneet puut. Kannattaa tarkistaa myös, näkyykö puussa lahottajasienten itiöemiä, pullistumia tai painanteita, kuorivaurioita, halkeamia tai onkaloita ja hyönteisten aiheuttamia vaurioita.
Myrskyjen kaatamista puista merkittävä osa jää metsiin lahoamaan. Yksityinen metsänomistaja ja mökkiläinen voi kuitenkin korjata vahingot ottamalla myrskypuut hyötykäyttöön. Arvokkaita runkoja ei tarvitse pilkkoa polttopuiksi, ne voi työstää laudoiksi ja hirsiksi. Puu tulee korjata metsästä mahdollisimman pian, sillä kostealla ja lämpimällä säällä se alkaa tummua hyvin nopeasti.
Lain mukaan puun kaataminen taajama-alueella edellyttää lupaa. Osassa kuntia lakia tulkitaan kuitenkin siten, että lupa tarvitaan vasta maisemaa olennaisesti muuttavissa töissä.

 

10kaato

 Myrskyn kaatamat puut kannattaa ottaa hyötykäyttöön, parhaimmillaan laudoiksi ja hirsiksi.