Pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat jättäneet vuoden 2021 valtion talousarvioon aloitteita vauhdittaakseen valtatie 9:n parantamista. Tampereen ja Oriveden välisen valtatie 9:n muuttamiseen nelikaistaiseksi välillä Alasjärvi-Käpykangas esitetään 69 miljoonan euron määrärahaa.

Kansanedustajien mukaan Tampereen ja Oriveden välisen tien muuttaminen nelikaistaiseksi tulee toteuttaa ja työt tulisi aloittaa viipymättä välillä Alasjärvi-Käpykangas.
Suomen liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa yhteysvälillä Tampere-Jyväskylä on maamme pääväylistä eniten merkittäviä palvelutasopuutteita ja toiseksi eniten merkittäviä liikenneturvallisuuteen liittyviä puutteita, kertoo Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Veijo Niemi.

Maan vilkkain kaksikaistainen

Valtatie 9 muodostaa yhden Suomen tärkeimmistä itä-länsi -suuntaisista kuljetusten reiteistä ja se on keskeinen poikittaisliikenteen valtasuoni. Valtatie 9 on myös osa Euroopan laajuista TEN-T (E63) kattavaa liikenneverkkoa ja tie kuuluu Väyläviraston määrittelemiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Tien vaikutusalueella asuu yli 1,9 miljoonaa ihmistä.
Tampereen päässä valtatie 9 on Suomen vilkkain kaksikaistainen tie, jossa liikennemäärä on 21 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tampere–Orivesi -yhteysvälin liikennemäärän arvioidaan olevan vuonna 2040 jo 16 000 - 33 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Raskaan liikenteen osuus tällä tiellä on poikkeuksellisen suuri. Vuoteen 2030 mennessä raskaan liikenteen määrä Aitovuoren ja Tarastejärven välillä on nousemassa jo 2600 ajoneuvoon vuorokaudessa. Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitetaan valtatie 9:n varrelle uusia työpaikka-alueita esimerkiksi Tarastenjärven jätteenkäsittelyalueen ympäristöön, maanvastaanotto- ja kierrätysalueita, kiviaineshuollon alueita, puuterminaaleja sekä tuulivoimaa. Tarastenjärvi tulee olemaan Suomen mittavin kiertotalousalue.

Kapasiteetti ei riitä

Tampere-Orivesi -välillä eli 35 kilometrin matkalla on yhteensä seitsemän kilometriä ohituskieltoa. Ruuhkissa seisominen ja epätasainen ajonopeus ovat tyypillisiä ysitielle. Valtatie 9:lle on hankalaa ja vaarallistakin liittyä, mikä on vaikuttanut rajoittavasti muun muassa joukkoliikenteen reitteihin.
Tien kapasiteetti ei nykyisellään riitä palvelemaan elinkeinoelämän tarpeita. Liikenneturvallisuuden kannalta tilanne on jo kriittinen, todetaan Oriveden, Kangasalan ja Tampereen kaupunkien kannanotossa.
Tampereen ja Oriveden välinen osuus ei täytä alkuunkaan päätielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on erityisesti liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa ja tien laatutasossa.
Valtatie 9:n perusparannus on syksyn mittaan käynnistynyt Orivedellä. Valtatietä parannetaan noin viiden kilometrin matkalla rakentamalla tielle keskikaiteelliset ohituskaistat sekä Tampereen että Oriveden suuntaan. Nykyiset yksityisteiden suorat liittymät katkaistaan. Louhintojen takia liikenteelle aiheutuu ajoittain merkittävää haittaa.
Tieosuudella liittymäjärjestelyjä parannetaan rakentamalla kääntymiskaistoja ja rinnakkaisteitä sekä väistötila Teerimaantien liittymään. Lisäksi urakassa parannetaan valaistusta, uusitaan riista-aitoja ja rakennetaan uusi alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle.
Perusparannus valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Rakennustöiden kustannusarvio on noin yhdeksän miljoonaa euroa.
– Haasteena urakassa on hyvin vilkas tie, sillä liikennemäärä on keskimäärin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pyrimme tekemään työt niin, että liikennehaittoja on mahdollisimman vähän, kertoo Kreate Oy:n työmaapäällikkö Mari Sipilä.

 5talvitie

5kesatie