Luonnonperintösäätiö osti kesällä moni-ilmeisen metsäalueen Pirkanmaalta. Suden metsäksi nimetty alue sijaitsee Pälkäneen Korkeusvuorella ja se pitää sisällään useita metsätyyppejä: karua mäntykangasta, tuoreen kankaan kuusimetsää ja kosteapohjaista, lähteistä sekametsää.

Kahdeksan ja puolen hehtaarin kokoisella alueella on lisäksi komea kallio, matala jyrkänne sekä joitakin soistuvia suppamaisia painanteita. Metsässä virtailee puro, joka laskee lähellä sijaitsevalle Äimälän suojellulle lehto- ja perinneympäristöalueelle.
Suden metsä varttuu vähitellen aarniomaiseksi ja toimii jo nyt turvapaikkana monille eläinlajeille. Sen liepeiltä on havaintoja kehrääjästä, mäyrästä, töyhtötiaisesta ja metsäkanalinnuista.
Fortum avusti Suden metsän kauppoja 26 579 euron suuruisella tuella. Fortum käyttää osan Vihreä lisäarvopalvelun tuotosta Luonnonperintösäätiön metsähankintojen tukemiseen.
- Tärkeä tuki mahdollisti Suden metsän kaupan ja alueen suojelun, kommentoi Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila.
- On hienoa, että yritykset ovat alkaneet tukea metsien suojelua kauttamme.
Suden metsän lähettyvillä sijaitsee UPM:n ylläpitämä Pörhölän laavu, joka helpottaa retkeilyä alueella. Suden metsä on Luonnonperintösäätiön yhdestoista luonnonsuojelualue Pirkanmaalla.

Luonnon vaalimista

Vuonna 1995 kalastaja-kirjailija Pentti Linkolan perustama Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiön pesämuna oli Pentti Linkolan lahjoittamat 400 000 markkaa, jotka Linkola oli vuosikymmenten aikana säästänyt pienistä kalastajan tuloista ja luentopalkkioista.
Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Kaikki lahjoitukset käytetään alueiden ostoon, suojeluprosessiin ja syntyneiden luonnonsuojelualueiden vaalimiseen.
Säätiön suojelutyötä ohjaavat arvot ovat uhanalaisimman luonnon suojeleminen, elämän monimuotoisuuden säilyttäminen sekä metsien kauneuden ja koskemattomuuden merkityksen korostaminen.

 13metsa