Ympäristöministeriön käynnistämä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistaminen on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Nykyinen laki on 20-vuotias.

Alueidenkäytön ja rakentamisen toimintaympäristössä tapahtuva muutos haastaa nykyisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän. Uudistuksella edistetään hiilineutraalia yhteiskuntaa, luonnon monimuotoisuutta, rakentamisen laatua sekä digitalisaatiota.
Lakia uudistettaessa tarkasteltavina ovat ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, digitalisaatio, liikkumisen murros ja siirtyminen puhtaan energian käyttöön.
Eri alueiden elinvoimaisuuteen ja alueidenkäytön suunnitteluun tullaan antamaan painoarvoa. Maankäytön paremmalla suunnittelulla tuetaan kehitystä kohti kestävää Suomea, jossa asunnot, liikenne ja työpaikat muodostavat toimivan ja viihtyisän kokonaisuuden.

Elinkaari huomioiden
Uudistuksella pyritään myös kohentamaan rakentamisen laatua, viranomaisohjauksen toimivuutta sekä vuorovaikutuksen helppoutta. Päivitys huomioi Suomen EU-jäsenyyden ja kansainvälisten sitoumusten tuomat vastuut.
Rakennettu ympäristö luo perustan ihmisten hyvälle elämälle, elinvoimaisille alueille sekä hiilineutraalille yhteiskunnalle. Sen on oltava toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Ympäristöministeriön tavoitteena on varmistaa, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti, ja että kaupunkeja ja alueita suunnitellaan kestävää kehitystä tukevalla tavalla.
Rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioiminen sekä kuntien työ hiilineutraaliuuden puolesta ovat merkittäviä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Ketterämpää kaavoitusta
Kuntaliitto on linjannut tavoitteikseen maankäytön ja rakentamisen kehittämisessä ketterämmän kaavoituksen ja paremman rakentamisen. Sen mukaan lain rinnalle tarvitaan myös muita toimenpiteitä.
– Kaavoituksen kokonaiskestoa on lyhennettävä lisäämällä hallintotuomioistuimien resursseja valitusten käsittelyyn. Olisi tarpeen arvioida sitovien käsittelyaikojen tarvetta, kertoo Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.

 

 

10kone