Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tämän vuoden elokuun alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat valittiin alkuvuodesta. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on kaikkiaan 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina. Pirkanmaalta kokeilussa mukana ovat Kangasala, Nokia, Pälkäne, Sastamala, Urjala ja Valkeakoski.
Kokeiluun valittiin kokeilulain mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Sen keinoin selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Kokeilulla saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.
- Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu auttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa tuottamalla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

13jussi saramo