Pesimärauhalla tarkoitetaan aikaa, joka käsittää lintujen yleisen lisääntymis- ja pesintäajan huhtikuun puolivälistä heinäkuuhun. Pesimäaikaan kaikki linnut Suomessa ovat rauhoitettuja. Pesimärauha on myös rauhoittamattomilla lajeilla.

Lintujen pesimärauhalla halutaan turvata lintujen mahdollisuus lisääntymiseen. Tällöin häiriötä lintujen lisääntymispaikoilla tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Pesien ja munien siirtäminen ja hävittäminen sekä pesivien lintujen ja niiden poikasten häiritseminen on kielletty. Koirat on pidettävä kytkettyinä, etteivät ne häiritse lintuja.
Lintujen pesinnän häirintä on useimmiten tahatonta. Jos vahingossa löytää linnunpesän tai ajaa emon pesältään, paikalta pitää heti poistua. Myös lintujen käyttäytyminen antaa usein vihjeen pesinnästä, vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään. Emojen hätäily tai lentäminen ihmistä kohti varoitellen on merkki siitä, että linnut on jätettävä rauhaan. Yksin maastossa kyhjöttävä poikanen on syytä jättää rauhaan. Vaikka emoa ei näkyisikään, se on todennäköisesti lähistöllä ja ruokkii poikastaan.
Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa pesinnälle merkittävää tuhoa, koska poikaset tai munat jäävät vaille emon suojaa.

Suomen linnut vähenevät
BirdLife Suomen maaliskuussa julkaisema Linnuston tila Suomessa -raportti osoittaa linnuston vähenevän: uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa ja linnusto köyhtyy useissa elinympäristöissä. Väheneminen voidaan kuitenkin pysäyttää, jos luonnon monimuotoisuus otetaan nykyistä paremmin kaikessa päätöksenteossa huomioon.
Lajien uhanalaisuudesta kertovalla Suomen punaisella listalla olevien lintulajien lukumäärä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 72 lajista jo 121 lajiin, mikä on puolet pesimälinnuistamme. Tärkeimmät lintujen uhanalaistumiseen johtaneet tekijät ovat vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos.
Raportti on laadittu yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

 

11avosetti petri vainio

Monet kosteikkojen linnut, kuten avosetti, ovat laajentaneet levinneisyyttään.
Kuva: Petri Vainio.

11peltosirkku tuomas seimola

Peltosirkun levinneisyys on supistunut, ja laji luokitellaan Suomessa jo äärimmäisen uhanalaiseksi.
Kuva: Tuomas Seimola.