Professori Sixten Korkman toteaa tuoreessa kirjassaan, että "Tämän päivän näkökulmasta Suomen eurojäsenyys näyttää vakavalta talouspoliittisesti erehdykseltä".

Korkman kuitenkin tunnustautuu nykyisen valtarakenteen kannattajaksi sanomalla, että  ”euroerehdyksen korjaaminen eroamalla eurosta ei ole nyt realistinen näkymä poliittisten, juridisten ja taloudellisten syiden vuoksi”.

Tähän on pakko huomauttaa, että ainakin juridisten syiden vuoksi eurosta eroaminen on mitä realistisin näkymä. Tai olisi, jos laillisuudella olisi mitään merkitystä Suomen asioiden hoidossa. Markan vaihtaminen euroksi tapahtui nimittäin maamme perustuslain vastaisesti. Euron käyttöönotosta ja markasta luopumisesta ei edes ole eduskunnan säätämää lakia.

Taloudellisiakin syitä euron pakkopaidasta omaan rahaan siirtymiseen on. Kaikki muut Pohjoismaat pärjäävät omalla rahalla ja Suomea paremmin. Otetaan esimerkiksi suuresti viennistä riippuvainen sahatavaran tuotanto. Euroaikana Suomen sahatavaran vuotuinen tuotanto on supistunut kolme miljoonaa kuutiometriä. Samaan aikaan Ruotsissa tuotanto on kasvanut saman verran.

Europäätöksen junailivat erityisesti silloiset pääministeri Paavo Lipponen ja valtiovarainministeri Sauli Niinistö. Nyt presidenttinä Sauli Niinistö viittasi Korkmanin haastatteluun, jossa tämä presidentin mukaan haikailee devalvaation perään. Niinistön mukaan devalvaatio olisi ”kivulias ratkaisu”.

Presidentti näyttää elävän menneisyydessä. Ei tarvita mitään devalvaatioita, kun valtiolla on oma kelluva valuutta, kuten esim. Ruotsilla nyt on. Kelluvan valuutan arvo suhteessa muihin valuuttoihin määräytyy valuuttamarkkinoilla ilman devalvointeja tai revalvointeja.

Niinistön mukaan Suomi olisi jatkanut velkaantumista myös itsenäisenä valuutta-alueena. Presidentti arvelee, että ”epäilemättä näin syntynyt velka olisi pääosin ellei kokonaan ollut euromääräistä”.

Tosiasiassa valtio jolla on oma raha, keskuspankki ja lainsäädäntö, ei tarvitse ulkomaista velkaa. Niinistön ja Korkmanin olisi hyvä kuunnella William Mitchelliä. Tämä hiljattain Suomessa vieraillut taloustieteen professori sanoi, että ”maa, jolla on oma keskuspankki ja vapaasti kelluva valuutta, pärjää aina”.

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen pj. 2004-2015

 

Lue lisää nettijatkoja