Netissä osoitteessa stoptavase.com on tietoa ja pääsy kuntalaisaloitteeseen, jossa vedotaan Kangasalan kaupunkin eroamiseksi Tavase Oy:n pohjavesihankkeesta. Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista eli noin 700 henkilöä antaa tukensa, on valtuuston käsiteltävä asia.

Myös alle 18-vuotiaat voivat osallistua kuntalaisaloitteeseen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat osallistua aloitteisiin. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

- Tavase Oy on yrittänyt jo vuodesta 2003 alkaen rakentaa tekopohjavesilaitoksia Vehoniemen harjuun. Hanke on jatkuvasti kaatunut asiantuntijoiden ja oikeusasteiden vastustukseen, koska se on kallis ja vahingollinen, nettisivu kertoo.

 

Harjumaasto on arvokasta virkistysaluetta

Projektin vaikutukset ovat huolestuneiden mielestä tuhoutunut harju ja huonontunut pohjavesi, sekä veden hinnan nousu kalliin laitoksen kulujen kattamiseksi. Hanketta on vastustanut jo vuosia suuri määrä kuntalaisia ja asiantuntijoita.

- Mikäli tekopohjavesihanke runnotaan läpi, me maksamme laskun. Luonto maksaa laskua vielä pitkään meidän jälkeemmekin, vastustajat muistuttavat.

- Kangasalan pohjavesi kuuluu kangasalalaisille. Tämä lain mukainen oikeus ei toteudu olemalla osa Tavasea.

- Nykyiset vedenottamot tuottavat vettä tarvittaessa yli oman tarpeen ja varalaitoksineen ne turvaavat vedensaannin kriisioloissa. Vedenkulutus on pitkään laskenut niin Kangasalla kuin Tampereella. Kangasalan voimassa oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma 2030 ei sisällä Tavase Oy:n tekopohjavesilaitosta. Tavase aikoo rakentaa Vehoniemen suojeltuun harjumaisemaan laajat tekopohjaveden tuotantoalueet.

Vesilain (2011/587 luku 2 §1 ja luku 4 §5) mukaan omistajalla on alueellaan etuotto-oikeus veteen. Osakassopimuksen takia Kangasala luopui etuotto-oikeudestaan ja sitoutui maksamaan osakeyhtiölle vedestä, jota saisi ottaa ilmaiseksi Raikun vedenottamolla. Irtautuminen yhtiöstä on Kangasalan kaupungille ja vedenkuluttajille oikeudenmukainen ja edullinen ratkaisu.

 

Seitsemän miljoonan tappiot

Tekopohjavesilaitos pumppaa yhteensä 50 000 kuutiota vettä harjun päälle päivittäin. Veden suodattuminen harjun läpi kestää noin 50 päivää. Harjun luonto muuttuu, koska maaperän ominaisuudet muuttuvat.
Vehoniemen harjun ulkoilumaastot ovat tunnetusti Pirkanmaan hienoimpia. Tavase Oy:n laitos on ristiriidassa Vehoniemenharjun maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelman 1.10.2018 kanssa.

Tavase Oy on tuottanut tappiota yli 7 miljoonaa euroa. Sitoutuminen yhtiön tekopohjavesihankkeeseen tarkoittaa yli 100 miljoonan euron lisäkustannusta osakaskunnille ja huomattavaa veden hinnan nousua. Kangasalan kaupunki säästyy rahan menetykseltä ja ympäristön pilaamiselta eroamalla Tavase Oy:stä, kuten Valkeakosken kaupunki on jo tehnyt.

Tekopohjavesilaitos kuluttaa huomattavasti enemmän sähköä kuin pinta- ja pohjavesilaitokset. Laitos lisäisi kuntien hiilijalanjälkeä ja vaikeuttaisi Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamista Suomessa.