- Pari vuotta sitten alkoi kuulua, että kaikki ei ole kunnossa halliyhtiössä. Tarkkoja tietoja ei saatu, koska osakeyhtiöitä ei koske kuntalain tiedottamisvelvollisuus. Ne voivat piiloutua liikesalaisuuden taakse, vaikka yhtiö olisi 100-prosenttisesti kunnan omistuksessa, kuten Kangasalan Uimahalli Oy, kertoo kaupunginvaltuutettu Jorma Mäntylä (vas).

Joulukuussa 2017 yhtiön hallituksesta lähti Jorma Schukoff, joka samalla erosi Sdp:stä. Erokirjeessään Kangasalan valtuutetuille ja lehdistölle Schukoff kertoi hallituksen puheenjohtajan Heikki Salmelan (sd.) epäasiallisesta käytöksestä ja työpaikkakiusaamisesta toimitusjohtaja Paula Liinamaata kohtaan.

Uimahalliyhtiön hallituksessa istunut valtuutettu ja Kangasalan tarkastuslautakunnan silloinen puheenjohtaja, yrityskehittäjä Jorma Schukoff sai myös kyllikseen valtuuston huonosta ilmapiiristä.

Hän haki eroa kaupunginvaltuustosta terveydellisistä syistä ja koska katsoi uimahalliyhtiön toimitusjohtajaan kohdistetun hallituksessa epäasiallista käytöstä, mihin omistaja eli kaupunki ei puuttunut työsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Myös toinen uimahalliyhtiön hallituksen jäsen Pertti Salo lähetti julkisen erokirjeen saman asian vuoksi. Kaupunginhallitus oli jo silloin päättänyt vaihtaa hänet toiseen henkilöön luottamuspulan vuoksi, mikä vahvistettiin uimahalliyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa syyskuussa 2018.

– Uimahalliyhtiön hallituksen työskentely oli ristiriidassa arvojeni kanssa. Demokratian sateenvarjon alla toimittiin tavalla, jota en voinut hyväksyä. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela (sd) käyttäytyi epäasiallisesti toimitusjohtajaa kohtaan, paljasti Schukoff. Muut hallituksen jäsenet olivat tyytyväisiä Liinamaan toimintaan ja tuloksiin.

– Kaupunginvaltuuston pitäisi kiusaamisepäilyjen paljastuttua pysähtyä ja analysoida, miten toimintakulttuurin aiheuttama ongelma saadaan ratkaistua. Näin ei tapahtunut, Jorma Schukoff sanoi painokkaasti.
Jorma Schukoffin mukaan uimahallin taloudellinen tulos oli kunnossa ja tavoite ylitetty useana vuonna. Samoin työntekijä- ja asiakastyytyväisyys sekä sidosryhmätyöskentely olivat Liinamaan kaudella mittausten mukaan korkealla tasolla.

– Uimahalli täytti jokaisena vuotena kuntakonsernin sille asettamat tavoitteet ja ylittikin ne. Kaikki mittarit osoittivat plussaa paitsi hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välit, jotka olivat heikolla tasolla jo vuonna 2015, muistelee Schukoff.

 

Välitöntä reaktiota ei tullut

Schukoff sanoo olleensa sähköpostitse yhteydessä tilanteesta myös kaupunginjohtaja Oskari Auviseen jo syksyllä 2017, mutta kaupungin johto ei Schukoffin mukaan reagoinut uimahalliyhtiön tilanteeseen välittömästi, kuten lainkirjain edellyttää.

Kangasalan Uimahalli Oy:n hallitus edellytti asiassa sovittelua, mutta sitä ei tehty. Sen sijaan Paula Liinamaa erotettiin viime juhannuksen alla äänin 2-2 ja yksi tyhjä, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi. Kaksi hallituksen jäsentä jätti erottamisesta kirjallisen eriävän mielipiteen. Erottamisesta tuohtunut Pertti Salo (vas.) alkoi julkisesti arvostella hallituksen puheenjohtajan toimintaa. Niinpä seuraavaksi erotettiin Salo. Hallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja yrittivät jälkikäteen julkisuuteen toimittamallaan tiedotteella syyllistää Saloa liikaa maksetuilla kokouspalkkioilla, mutta syytös veti vesiperän kun asiaa tutkittiin tarkemmin.

Salo oli yrittänyt ratkaista kiusaamisongelmaa jo vuosi ennen toimitusjohtajan erottamista neuvotellen sekä uimahalliyhtiön hallituksessa että eri poliittisten ryhmien kanssa. Uimahalliyhtiön hallitus päättikin yksimielisesti keväällä 2018, että asiasta järjestetään sovittelu, mutta Salmela ei noudattanut päätöstä eikä suostunut sovitteluun.

Jorma Mäntylä sanoo saaneensa kiusaamisepäilyjen tultua julki sähköposteja ja puhelinsoittoja vastaavanlaisista tapauksista.

-Tosiasiassa sekä Schukoff että Salo ovat edistäneet yhtiön etua tuodessaan esiin lainvastaisen toiminnan, jota ei saa peitellä liikesalaisuuteen vedoten (esimerkiksi Työturvallisuuslaki 2002/738 §18), Mäntylä sanoo.

–Valtuutettuna minulle on kerrottu kiusaamisesta ja epäammatillisesta johtamisesta, mutta asianomaiset pelkäävät oman asemansa puolesta eivätkä uskalla viedä asioita eteenpäin, arvioi Mäntylä.

 

Kävijämäärä oli nousussa

Irtisanotulle toimitusjohtajalle on erottamisen syyksi kerrottu vain luottamuspula.

Erotetun Paula Liinamaan aikana uimahallin kävijämäärät ylittivät mahdottomana pidetyn 200 000 rajan. Liinamaa myös edesauttoi opetus- ja kulttuuriministeriön puolen miljoonan avustuksen saamisessa, jonka turvin alkoi laajennusosan ja uuden monitoimialtaan rakennustyö.

– Minua ei ole syytetty kertaakaan väärinkäytöksistä tai virheistä, joten olen tulkinnut, että minut irtisanottiin kiusaamisepäilyn peittelemiseksi, sanoo Paula Liinamaa.
Liinamaa sanoo saavuttaneensa 7,5 vuoden aikana tavoitteeksi asetetut 200 000 kävijän tavoitteet, sillä asiakkaita oli parhaimpina vuosina lähes 220 000. Tämä on vaatinut paljon työtä ja palvelun kehittämistä.

- Uuden altaan myötä tavoittelin 20 000 uutta asiakasta. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt tarmokasta myyntityötä, mutta tuskinpa siellä on nyt kukaan myynyt. Asiakasmäärät eivät nykyisin itsestään lisäänny. Minulla oli tähän selkeät suunnitelmat, mutta toteuttamatta jäi.

 

Tilinpäätös tullut juuri julkisuuteen

Uimahalliyhtiön viime vuoden tilinpäätös on raskaasti tappiollinen, tulos on miinuksella yli 100 000 euroa. Asiakasmäärä oli romahtanut kymmenillä tuhansilla. Tämä oli odotettavissa kun toimitusjohtaja ja uimahalliyhtiön ainoa työntekijä erotettiin juuri kun olisi pitänyt tehdä kovasti töitä ja markkinoida asiakkaiden säilyttämiseksi sekä uusien saamiseksi.

On paljon asiakkaita, jotka ovat edelleen uintilakossa tai käyvät muissa halleissa, koska katsovat uimahalliyhtiön hallituksen toimineen epäeettisesti ja uimahalliyhtiön edun vastaisesti. Seutulaisen saamien tietojen mukaan asiakasmäärät ovat olleet alhaisella tasolla myös vuoden 2019 aikana.

 

Katso linkki:

https://www.finder.fi/Uimahalli/Kangasalan+Uimahalli+Kuohu/Kangasala/yhteystiedot/1646917