Nyt eletään tärkeää vaalivuotta. Seuraavat kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta 2021.
Kuntavaalit ovat ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan kuntien päättävissä elimissä olevat edustajat, eli ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä kansalaisten jokapäiväistä arkea.

Kunta on kaiken takana. Kunta on koti ja työpaikka. Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Asukkaat vaikuttavat joka päivä kuntansa asioihin elämällä, osallistumalla ja vaikuttamalla. Kuntatasolla ratkaistaan, millä tavoin lähivuosina kehitetään niin terveydenhuoltoa, päivähoitoa sekä varhaiskasvatusta, ikäihmisten palveluita, katujen kunnossapitoa, peruskoulutusta kuin liikunnan ja kulttuurinkin palveluita.

Ahkerasti uurnille

Ehdokashankinta on jo käynnistynyt ja puolueet värväävätkin ehdokkaita kovaa vauhtia. Jokaisen kuntalaisen etu on, mitä enemmän monipuolisia kandidaatteja tulevissa vaaleissa on ehdolla. Erityisesti nuorten ehdokkaiden vähäinen määrä herättää huolta vuodesta toiseen.
Äänestämisen koettu merkitys on kasvanut hiljalleen koko 2000-luvun ajan. Useampi kuin kolme neljästä Kuntaliiton kyselyyn vastanneesta aikoo äänestää kevään 2021 kuntavaaleissa. Lähes joka viides ei ottanut vielä kantaa kysymykseen ja viisi prosenttia ilmoitti, että ei aio äänestää.
Vaikka kuntapolitiikkaa ei koettaisi kiinnostavana, kuntalaiset kuitenkin seuraavat kuntansa asioita erilaisista viestintäkanavista, erityisesti paikallisista medioista, kertoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Ikäraja pysyköön

Äänestysikärajan laskeminen kuntavaaleissa ei saa kannatusta. Kyselyn vastaajista 62 prosenttia ei laskisi kuntavaalien äänestysikärajaa 18 vuodesta 16 vuoteen. Äänestysikärajan laskemista kannattaa harvempi kuin joka viides.
Lähes puolet vastaajista kannattaa nettiäänestämisen mahdollistamista. Nettiäänestämistä suositaan erityisesti 30–39-vuotiaiden keskuudessa, mutta myös kaikissa alle 60-vuotiaita edustavissa ikäluokissa.
- Korona on todennäköisesti vaikuttanut ainakin hieman nettiäänestyskannatuksen nousuun. Syksyn tietoturvaan liittyvä uutisointi puolestaan saattaa laskea sitä, toteaa Marianne Pekola-Sjöblom.
Yli 70-vuotiaiden ikäluokissa nettiäänestäminen ei saa laajaa kannatusta.

6

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.