Yhä useampaa kiinnostaa kesäasuntonsa muuttaminen vakituiseksi asunnoksi. Suomessa on yli puoli miljoonaa mökkiä, ja vuosittain niistä muutetaan kodiksi parisataa kappaletta.­ Ympärivuotiseen käyttöön sopii mökeistä noin kolmannes. Kesäasunnolla vietetään vuodessa keskimäärin 79 päivää vuodessa.

Varsinkin koronavuoden aikana moni havahtui huomaamaan, että etätöiden tekeminen voisi mahdollistaa rakkaalla kesämökillä asumisen pysyvästikin. Kun asukas muuttaa pysyvästi mökille, hän muuttaa kirjansa ja maksaa myös veronsa mökkikuntaan. Kunnalle syntyy velvoitteita järjestää muun muassa terveyspalvelut, koulukyydit ja vanhusten palvelut.
Asia puhuttaa myös noin 30 000 asukkaan Kangasalla, jossa on lähes viisi tuhatta vapaa-ajanasuntoa, joten aihe on kaupungille merkittävä.
- Vuonna 2019 hakemuksia vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi tuli kaksi, ja vuonna 2020 niitä tuli jo neljä, kertoo Kangasalan kaupunginarkkitehti Mari Seppä.
- Olemme tehneet aktiivista työtä tämän asian kanssa. Osayleiskaavoja on nyt runsaasti vireillä, ja tämä on yksi keskeisistä teemoistamme. Vuonna 2017 valmistuneen strategisen osayleiskaavan yhteydessä tarkasteltiin muun muassa sitä, mille kaupungin alueille kesäasumisen muuttamiset vakituiseksi olisivat suotuisimpia, Mari Seppä toteaa.
Vakituiseksi muuttuvia asuntoja nähtäisiin kaikkein mieluiten aktiivisten kyläkeskuksien läheisyydessä, joissa on parhaat edellytykset vakituiselle asumiselle ja kylien elinvoimaisuuden tukemiselle. Edellytyksenä on muun muassa palvelujen läheisyys ja toimivat kulkuyhteydet. Erityisesti tähän joukkoon kuuluvat Kangasalan alueista Sahalahti ja Kuhmalahti.
Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet, joilla vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa pysyväksi asunnoksi pelkällä rakennusluvalla käyttötarkoituksen muutoksen kera.
Pysyvän asunnon rakennuspaikan pitää olla vähintään 2 000 neliötä. Asunnossa on oltava riittävät lämmöneristeet, ilmanvaihto, huonekorkeudet, ovileveydet ja ikkunat.
Rakennuksen on oltava energiatehokas ja paloturvallinen. Kiinteistölle johtaa pelastusajoneuvoille kulkukelpoinen tie.
Puhdasta talousvettä on saatavilla, myös jätevesien käsittelyjärjestelmän pitää täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot.

 

8mokki