Pirkanmaan ELY-keskus selvittää tänä vuonna Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa maakunnan lähteiden tilaa ja erityisesti kunnostus- ja ennallistamistarpeita kansalaishavainnoinnin avulla. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle tai vesistöön. Lähteet ovat tyypillisesti ympäristöään rehevämpiä ja monimuotoisempia, uhanalaisia elinympäristöjä. Maanmittauslaitoksen tietokantaan merkityistä lähteistä osan tiedetään hävinneen maankäytön muutosten seurauksena.

Luonnossa liikkujia pyydetään merkitsemään tietoja lähteistä ympäristöhallinnon karttapalveluun netissä. Havainnointikartta löytyy muun muassa Kangasalan kunnan nettisivujen Ajankohtaista-linkin kautta. Käy tarkastamassa näkyykö karttaan merkityllä paikalla lähteeseen viittaavaa vetistä tai märkää kohtaa vai onko lähde kuivunut tai tuhoutunut. Lähetä lähteestä ja ympäröivästä kasvillisuudesta kuvia sekä arviosi lähteen tilasta.
Mikäli löydät aivan uuden lähteen, ilmoita myös siitä.
Helmi-elinympäristöohjelmassa selvitetään pienvesien esiintymistä ja tilaa sekä ennallistetaan ja kunnostetaan ihmistoiminnan seurauksena heikentyneitä pienvesiä ja niiden lähiympäristöjä häiriötä edeltäneeseen tilaan.

6lahteet